Geminor: Betydelig vekst for materialgjenvinning i 2021

PUBLISERT: 2 februar 2022
OPPDATERT: 26 januar

– At stadig flere land kan levere råstoff til material- eller energigjenvinning er med på å redde den totale forsyningen i Europa i 2021. sier Kjetil Vikingstad, CEO i Geminor.||DCIM100MEDIADJI_0067.JPG

Gjenvinningsselskapet Geminor melder at gjenvinning av materialer som trevirke, plast og papir økte kraftig over hele Europa i 2021.

I 2021 håndterte gjenvinningsselskapet Geminor over 1,73 millioner tonn avfall i Europa. Gjenvinning av trevirke, plast og papir øker kraftig, og fraksjoner levert til materialgjenvinning øker med 38 prosent under fjoråret.

Et av Europas ledende gjenvinningsselskaper
Håndteringen og forsendelse av papp- og papiravfall (RCP) øker med hele 36 prosent til 88 000 tonn, mens satsingen på avfallsplast øker volumene fra 5300 til 10 500 tonn.

Med et totalvolum i 2021 på 1 731 066 tonn befester norske Geminor sin posisjon som et av Europas ledende selskaper når det gjelder håndtering av avfall til gjenvinning.
Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF) står fortsatt for rundt 2/3 av det totale volumet for Geminor i Europa, som på grunn av COVID har falt marginalt med 3 prosent sammenlignet med 2020.
Når volumer til avfallsbrensel faller noe, kompenseres dette av andre fraksjoner: Håndteringen av avfallstrevirke vokser med 70 800 tonn til 382 727 tonn i 2021, og er den nest største fraksjonen for Geminor.

Økning på papir, papp og plast

Håndteringen og forsendelse av papp- og papiravfall (RCP) øker med hele 36 prosent til 88 000 tonn, mens satsingen på avfallsplast øker volumene fra 5300 til 10 500 tonn. Håndteringen av såkalt farlig avfall stiger med nærmere 70 prosent, til 29 000 tonn i 2021.

Norge er det største markedet for Geminor med rundt 720 000 tonn avfall totalt – opp fra 688 000 tonn i 2020. I Norge øker håndteringen av RDF/SRF med over 60 000 tonn, mens håndteringen av papir til gjenvinning er opp med 14 000 tonn.

Økning i materialgjenvinning

Samtidig øker håndtering av avfall for materialgjenvinning under fjoråret: I 2020 sendte Geminor 166 200 tonn avfall som råstoff til materialgjenvinning, et volum som økte til 230 000 tonn i 2021. Oppgangen er på over 38 prosent.

Gjenvinning av trevirke, plast og papir øker kraftig, og fraksjoner levert til materialgjenvinning øker med 38 prosent under fjoråret.

– Materialgjenvinning av avfallstrevirke utgjør fortsatt den største fraksjonen, med 104 000 tonn totalt i 2021. Men under fjoråret vokste også papp- og papiravfall (RCP), som nå er nesten like omfattende som trevirke for Geminor, forteller Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Samtidig fortsetter satsingen på avfallsplast til kjemisk resirkulering, blant annet i form av prosjekter med vår partner Quantafuel. Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde med totalvolumene i 2021, og ikke minst med å innfri målet om mer enn 200 000 tonn til materialgjenvinning innen 2022, sier Vikingstad.

Turbulent marked

Geminor er stasjonert i ni land i Europa, og følger utviklingen i enkeltmarkedene tett. Også 2021 ble et turbulent år for avfallsbransjen i Europa, konkluderer Vikingstad.

– COVID-året 2021 har vært nok et utfordrende år for den europeiske avfallsbransjen både med tanke på volumer, logistikk, transport og varierende markedsmekanismer.

– Spesielt håndteringen av RDF har vært unormal dette året, med lavere mengder i omløp grunnet mindre eksport fra land som Storbritannia og Finland. Samtidig har andre land hatt vekst – så som Polen, Danmark og Italia – noe som har bidratt til å skape mer balanse i regnskapet.

– At stadig flere land kan levere råstoff til material- eller energigjenvinning er med på å redde den totale forsyningen i Europa i 2021, avslutter Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Om Geminor:

Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner.

Selskapet håndterer rundt 1,7 millioner tonn avfall årlig og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. For mer informasjon, se geminor.no

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx