Bent Høie viste pakkene som skal få folk røykfrie

PUBLISERT: 31 mai 2016
OPPDATERT: 26 januar


Standardiserte tobakkspakker var temaet da helseminister Bent Høie markerte Verdens tobakksfrie dag i Oslo 31. mai sammen med blant andre WHO.

– I Norge har vi en ungdomsgenerasjon som røyker stadig mindre, men det siste tiåret har vi hatt en dramatisk økning i snusbruk blant unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

– Før var snus ofte en vei ut av røykingen. Nå er det blitt en vei inn i tobakksavhengigheten. Vi må hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, og standardiserte tobakkspakninger er et viktig skritt på veien mot en tobakksfri generasjon.

Get ready for plain packaging!
WHO ba 31.mai sine medlemsland om å gjøre seg klare for standardiserte tobakkspakninger, med slagordet «Get ready for plain packaing».  Australia, Storbritannia, Irland og Frankrike har innført standardiserte tobakkspakninger, mens flere andre land vurderer å innføre det.

Regjeringen vil i løpet av første halvdel av juni sende sitt lovforslag om standardiserte tobakkspakninger til Stortinget.

– Standardisere tobakkspakninger skal hindre at tobakksprodusentene designer pakkene i fine farger for å gjøre røyk og snus attraktivt for barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Pakken brukes som industriens reklameplakat, og forskning viser at unge blir mest påvirket. Målet med standardiserte pakninger er å hindre at barn og unge begynner med røyk eller snus. Dette målet tror jeg de fleste støtter.

Forslaget beskytter nye generasjoner
Representanter for australske og britiske myndigheter deltok under markeringen og fortalte om erfaringer og resultater av innføring av slike pakninger. Tobakksindustrien har saksøkt flere av landene for å stoppe innføringen av standardiserte pakninger, men har tapt alle rettsakene.

– Tobakk er en lovlig vare, men ikke en vanlig vare. Tobakksprodukter er i en særstilling og skiller seg fra andre lovlige produkter da de er helseskadelige uansett bruk. Forslaget om standardiserte tobakkspakninger påvirker ikke folks valgfrihet eller mulighet til å kjøpe tobakksvarer.

– Vi kan ikke la tobakksindustrien diktere folkehelsepolitikken gjennom trussel om søksmål. Forslaget beskytter nye generasjoner mot å bli avhengige tobakk, sier Høie.

Tror støtten vil øke
Standardiserte pakninger vil redusere tobakkens tiltrekning på barn og unge. En ny evalueringsrapport fra Australia viser at tiltaket har hatt god effekt der, og at det, i motsetning til tobakksindustriens påstander, ikke har medført negative konsekvenser som økt ulovlig handel.

En ny holdningsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at nesten halvparten av befolkningen nå støtter standardiserte tobakkspakninger. Dette er en økning på hele 10 prosentpoeng på bare ett år.

– Det er veldig gledelig at støtten har økt så mye på kort tid. Oppslutningen er faktisk høyere enn den var for røykeforbudet ett år etter at det ble vedtatt i 2004.

– I dag støtter over 90 prosent av befolkningen dette tiltaket. Jeg er overbevist om at støtten til standardiserte pakninger også vil øke fremover, sier Høie. 

 

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx