Bakteriell nanocellulose skal styrke kartong og plast

PUBLISERT: 23 april 2018
OPPDATERT: 26 januar


Umeå universitet og Processum skal sammen utvikle produksjonsmetoder for bakteriell nanocellulose fra sidestrømmer med lav verdi i papirfabrikker.

I den siste delen av prosjektet vil tilstrekkelige mengder bakteriell nanocellulose for bruk i kartong, tekstiler og plast kunne fremstilles. Nå ønsker de to aktørene å inngå samarbeid med parter i papir- og masseindustrien og på brukersiden.

MFC, CNC og BNC
Nanocellulose i forskjellige former kan gi nye og forbedrede egenskaper i en rekke ulike materialer. Hittil har forskning og produksjon i demonstrasjons- og fabrikkskala vært konsentrert om mikrofibrillær cellulose (MFC) og krystallinsk nanocellulose (CNC).

I dette prosjekt skal forskere fra Umeå universitet og Processum utvikle og oppskalere en produksjonsmetode for bakteriell nanocellulose (BNC).  Som navnet til sier er det bakterier som produserer denne typen nanocellulose i bioreaktorer.

– Vår forskergruppe ved Umeå universitet har lyktes med å produsere bakteriell nanocellulose i laboratorieskala av en lavverdi sidestrøm fra en massefabrikk, forteller Professor Leif Jönsson som leder forskergruppen.

BNC skiller seg fra de andre nanocellulosene
– Vi har fremstilt mindre mengder BNC og blandet inn papir med lovende resultat. Papiret fikk forbedrede mekaniske egenskaper, som høyre dra- og rivestyrke.

Nanocellulose fremstilt ved hjelp av bakterier skiller seg fra MFC og CNC ved at de er renere, har høyere polymeriseringsgrad med lengre molekylkjeder, er mer krystallinske og tynnere.

– Måten bakteriell nanocellulose fremstilles på i dag er dyr, da metoden er ineffektiv og tilvekstmediet er dyrt, sier Björn Alriksson, Gruppesjef Bioteknikk ved Processum.

– Derfor kommer vi til å bruke lavverdi reststrømmer fra massefabrikker som råvare, og produksjonene kommer til å skje i våre bioreaktorer, for å få rask produksjon.

– I prosjektet kommer vi til å oppskalere prosessen fra oppstarten i våre små multibioreaktorer gjennom å utføre eksperimenter i vår 50-liters bioreaktor. Til slutt skal vi kunne produsere BNC i 600-liters skala.

Vil lage store volumer fra billig råvare
Resultatet i form av bakterielt produsert nanocellulose kommer siden til å testes i applikasjoner som forsterkning i kartong, tekstiler og plast. Målet er å kunne lage BNC for applikasjoner i relativt store volumer fra lavverdige sidestrømmer.

– Dette er et meget interessant produkt som kan gi bedre egenskaper for eksisterende materialer og som kan brukes til å fremstille helt nye, biobaserte materialer, sier både Leif Jönsson og Björn Alriksson.

– I slutten av prosjektperioden vil vi ha tilstrekkelige mengder BNC til å kunne utføre realistiske applikasjonstester. Vi er derfor åpne for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid på ulike områder for å kunne utvikle interessant bruksområder i fellesskap.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx