Tre steg i EUs strategi for plast i sirkulærøkonomi

PUBLISERT: 13 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar

EU-kommisjonens veiviser for plast i sirkulær økonomi har identifisert tre hovedproblemer som de mener må løses. Flere løsninger er også foreslått.

1 Det brukes for mye jomfruelig plast i produksjon av plast
EU-kommisjonen foreslår mer utstrakt bruk av alternative råvarer som plastavfall (resirkulert material), biomasse eller karbondioksid. De vil utvikle innovativ teknologi for å fjerne tekniske barrierer når det gjelder gjenvinning, herunder metoder for å gjenvinne blandet plastavfall.
De ser også for seg insentiver for å oppnå mer variert bruk av råvarer.

2 Gjenvinning og gjenbruk av plast er for lav
For å ta tak i dette problemet foreslår EU-kommisjonen å styrke insentivene for det sekundære plastmarkedet ved å designe produkter med bedre gjenvinnbarhet.

3 En stor andel plast ender opp som søppel i miljøet
EU-kommisjonen vil reduserer marin forsøpling med 30 prosent ved å utvikle et bærekraftig rammeverk for biologisk nedbrytbar plast*. De vil investere i et opplæringsprogram som gjør det mulig for forbrukere å ta opplyste valg når det gjelder plast og gjenvinning.

Ber om tilbakemeldinger
Veiviseren, som ble publisert 26. januar 2017 er ment som informasjon til alle interessenter om EU-kommisjonens arbeid. Berørte parter er invitert til å komme med tilbakemeldinger.

* European Bioplastics har advart mot at bioligisk nedbrytbar plast ikke brytes ned i havet, men må komposteres industrielt for at den skal

Les mer om emnet her:

EU-kommisjonens sider om plastavfall 

EU-kommisjonens strategi for sirkulær økonomi

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx