Sterk salgsvekst men lavere lønnsomhet for Jotun

PUBLISERT: 5 mai 2022
OPPDATERT: 26 januar

Morten Fon, CEO i Jotun (foto Morten Rakke).

Jotun har lavere lønnsomhet hovedsakelig grunnet høyere råvarepriser. Produksjon i Russland er stanset på ubestemt tid, og det er økt usikkerhet fremover.


Tallene for første kvartal 2022 viser at driftsinntektene fortsatte å øke i første kvartal med en salgsvekst på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Justert for negative valutaeffekter grunnet en sterkere norsk krone, var den underliggende salgsveksten 17 prosent.

Økt salgsvolum
Den sterke topplinjeveksten ble drevet av både økt salgsvolum og prisøkninger for å kompensere for den kraftige oppgangen i råvarepriser. Dette bidro til tosifret prosentvis salgsfremgang i alle segmenter sammenlignet med samme periode i fjor.

Som følge av konflikten i Ukraina besluttet Jotun 3. mars å stanse produksjonen i Russland på ubestemt tid. Jotun har én fabrikk og cirka 300 ansatte i Russland, samt fire ansatte i Ukraina.
Nedstengningen har hatt liten innvirkning på topplinjeveksten i første kvartal da den russiske virksomheten utgjør bare 2 til 3 prosent av konsernets samlede omsetning og driftsresultat.

Resultat

Driftsresultatet i første kvartal falt i hovedsak som følge av lavere bruttomarginer. Som tidligere rapportert, har råvareprisene steget kraftig gjennom 2021. Alle segmenter har derfor gjennomført prisøkninger og tiltak for å kontrollere kostnader.
Dette har bidratt til å dempe resultatnedgangen. I tillegg påvirkes resultatet negativt av kostnader knyttet til suspensjonen av produksjonen i Russland, men effekten har så langt vært begrenset.
Utsikter
Konflikten mellom Russland og Ukraina forventes å få større økonomiske konsekvenser for Jotun fremover. I tillegg skaper høyere inflasjon, globale logistikkutfordringer, og den nåværende koronasituasjonen i Kina økt usikkerhet.

Samtidig forventes en positiv utvikling i enkelte nøkkelmarkeder, deriblant i nybyggmarkedet for skip, som vil kunne bidra til videre vekst. Selskapet forventer en videre økning i råvareprisene og fortsatt press på bruttomarginene på kort sikt, og ytterligere prisøkninger vil derfor være nødvendig.

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg