Sterk salgsvekst men lavere lønnsomhet for Jotun

PUBLISERT: 5 mai 2022
OPPDATERT: 26 januar

Morten Fon, CEO i Jotun (foto Morten Rakke).

Jotun har lavere lønnsomhet hovedsakelig grunnet høyere råvarepriser. Produksjon i Russland er stanset på ubestemt tid, og det er økt usikkerhet fremover.


Tallene for første kvartal 2022 viser at driftsinntektene fortsatte å øke i første kvartal med en salgsvekst på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Justert for negative valutaeffekter grunnet en sterkere norsk krone, var den underliggende salgsveksten 17 prosent.

Økt salgsvolum
Den sterke topplinjeveksten ble drevet av både økt salgsvolum og prisøkninger for å kompensere for den kraftige oppgangen i råvarepriser. Dette bidro til tosifret prosentvis salgsfremgang i alle segmenter sammenlignet med samme periode i fjor.

Som følge av konflikten i Ukraina besluttet Jotun 3. mars å stanse produksjonen i Russland på ubestemt tid. Jotun har én fabrikk og cirka 300 ansatte i Russland, samt fire ansatte i Ukraina.
Nedstengningen har hatt liten innvirkning på topplinjeveksten i første kvartal da den russiske virksomheten utgjør bare 2 til 3 prosent av konsernets samlede omsetning og driftsresultat.

Resultat

Driftsresultatet i første kvartal falt i hovedsak som følge av lavere bruttomarginer. Som tidligere rapportert, har råvareprisene steget kraftig gjennom 2021. Alle segmenter har derfor gjennomført prisøkninger og tiltak for å kontrollere kostnader.
Dette har bidratt til å dempe resultatnedgangen. I tillegg påvirkes resultatet negativt av kostnader knyttet til suspensjonen av produksjonen i Russland, men effekten har så langt vært begrenset.
Utsikter
Konflikten mellom Russland og Ukraina forventes å få større økonomiske konsekvenser for Jotun fremover. I tillegg skaper høyere inflasjon, globale logistikkutfordringer, og den nåværende koronasituasjonen i Kina økt usikkerhet.

Samtidig forventes en positiv utvikling i enkelte nøkkelmarkeder, deriblant i nybyggmarkedet for skip, som vil kunne bidra til videre vekst. Selskapet forventer en videre økning i råvareprisene og fortsatt press på bruttomarginene på kort sikt, og ytterligere prisøkninger vil derfor være nødvendig.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx