Sirkulær økonomi krever bedre gjenvinningslover i EU

PUBLISERT: 12 mars 2017
OPPDATERT: 26 januar


ClientEarth og European Environmental Bureau (EEB) har publisert en rapport om farlig kjemikalier i sirkulær økonomi, der forfatterne etterlyser bedre lovverk.

Dagens lovverk har svakheter
Rapporten «Keeping it clean: How to protect the cirular economy from hazardous substances» ble laget for EEB av Alice Bernard og Vito Buonsante i Client Earth.

Forfatterne legger vekt på at EUs lovverk om kjemikalier, produkter og avfall både styrker integrasjonen og avdekker svakheter når det gjelder å få til en sirkulær økonomi.

– Vi lever på en planet med begrensede ressurser, så det er essensielt at våre lover utformes for å sikre at EU kan gjenbruke, gjenvinne og lage nye bruksområder for materialer som er fri for farlige kjemikalier så langt det er mulig, forklarer Bernard.

Mister informasjon underveis
Rapporten legger vekt på at man med det nåværende lovverket «mister informasjon om farlige kjemikalier i produktene gjennom livssyklusen».

Dette gjør det både vanskelig og kostbart for selskapene å oppfylle kravene som skal beskytte menneskers helse og miljøet når man bruker gjenvunnede fremfor jomfruelige materialer.

For å tilpasse det gjeldende regelverket til utfordringene i en sirkulær økonomi, foreslår forfatterne følgende politiske tiltak:

* Begrense muligheten for at farlige kjemikalier kommer inn i materialsyklusen

* Sikre at kommersielle aktører har tilgang på nok informasjon om farlige kjemikalier i produkter og materialer som er gjenvunnet fra avfall

* Sikre at lovverket beskytter menneskers helse og miljøet når produkter er laget av gjenvunnede materialer

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx