Sabic går for fornybar plast og design for gjenvinning

PUBLISERT: 19 oktober 2016
OPPDATERT: 26 januar

|Marianne Groven, bærekraftdirektør i Elopak.||

– Det er et behov for fornybare produkter som ikke er laget av fossile råstoff og som samtidig oppfyller alle krav til mat- og produktsikkerhet, sier Bart Wiertz i Sabic.

Sabic lanserte i våres sin første PE og PP, samt HDPE og LDPE laget av ISCC-sertifiserte fornybare råvarer. Elopak er ifølge Bart Wierz en den største kunden til Sabic på den fornybare plasten.

Behov for fornybare produkter
– Det er et behov for fornybare produkter som ikke er laget av fossile råstoff og som samtidig oppfyller alle krav til mat- og produktsikkerhet som dagens plast har, slo Wierz fast da han fikk presentere Sabic på et møte i Forum for fornybar plast hos Zero i oktober.

Sabics bioplast er laget av råvarer som ikke er i konflikt ned matproduksjon, da det overskudd fra papirmasseproduksjon som benyttes. Den fornybare plasten lages ved å skifte ut bruk av nafta og råolje med biologisk råvare i den eksisterende crackerlinjen i Geelen i Nederland.

– Crackeren har en kapasitet på 3 millioner tonn plast, og cirka 500.000 tusen tonn fornybar, forklarer Wierz.

Han sier at det alltid vil være en viss andel olje i blandingen for at maskinene skal kunne kjøre og at det biologiske råstoffet dermed kan sammenlignes med grønn el.

84 prosent redusert bruk av olje
Sabic har gjennomført livsløpsanalyser både i Bangalore og Manchester basert på et såkalt «cradle to gate»-livsløp. Og funnene er ganske klare.

– Det viktigste er at vi reduserer bruken av olje med 84 prosent og dermed også reduserer CO2-utslippene. Sertifikatet viser at vi kjøper inn 100 prosent biomasse som brukes i eksisterende anlegg. Kundene vil ikke betale mer for bioplast, så det er viktig at vi ikke trenger å investere i ny teknologi.

Produktet som kommer ut i den andre enden har nøyaktig samme egenskaper som plast laget av tradisjonelle råstoff. Sabic utforsker nå også bruk av returplast og både mekaniske og kjemisk gjenvinning står høyt på agendaen for fremtiden, ifølge Wierz.

– Design for gjenvinning blir også stadig viktigere, og utfordringer er å lage en emballasjefilm som er tynn og samtidig er enkel å gjenvinne.

På vei mot 100 prosent fornybar
Marianne Groven i Elopak var også til stede, og hun fortalte at selskapet nå har levert 170 millioner kartonger med fornybart PE-belegg.

– Dette reduserer forbruket av PE laget av fossile ressurser, og siden dette er andre generasjons fornybar plast, kommer den ikke i konflikt med matproduksjon. Vi er nå på vei mot å kunne levere 100 prosent fornybare produkter, sa hun.

Ifølge Elopak er CO2-utslippet redusert med 20 prosent med en nye kartongene, og Groven lover at selskapet skal bli mer kreative når det gjelder å kommunisere dette til forbrukerne.  Blant kundene som benytter disse kartongene, nevner hun Røros-meieriet, Arla og FreslandCompanie.

Jomfruelig material er for billig
Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum som samler inn og gjenvinner drikkeflasker og -bokser, fortalte om en ny livssyklusanalyse som selskapet har fått utført sammen med Grønt Punkt Norge og ROAF.

– Vi har et innsamlingssystem som er veldig effektivt og enormt besparende for ressursbruken. 120 000 tonn CO2 kan spares dersom man utnytter 80 prosent av de gjenvinnbare ressursene. Men i dag er oljeprisen for lav, slik at jomfruelig material er billigere enn resirkulert, sa han.

I dag er gjenvinningsprosenten 20 prosent for PET og 40 prosent for aluminium. Infinitum er villige til å diskutere incentiver for å øke gjenvinningsgraden opp mot 80 prosent.

– Vi ønsker en modell der miljøavgiften beholdes, men der de som ikke bruker resirkulert material betaler full avgift og der de som kun benytter resirkulert materialer fritas for avgift, sa han.

Innsamlingen av brukt drikkevareemballasje er Infinitum ifølge Maldum på «all time high» med 93 prosent på store flasker og 89 prosent på små.

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx