Nytt pallesystem gir fullere biler og reduserer CO2-utslippene

PUBLISERT: 3 mai 2021
OPPDATERT: 26 januar

Bilde: Posten og Bring tar nå i bruk et nytt pallesystem som vil redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO?-utslipp (foto: SpaceInvader).

Vare- og lastebiler hos Posten og Bring tar nå i bruk et nyutviklet pallesystem for å øke kjøretøyenes lastekapasitet og optimalisere transportrutene.


Satsingen er en del av konsernets effektiviserings- og miljøarbeid og det forventes at det vil redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO?-utslipp.

Testing i Nord-Norge

Flere av selskapets biler og terminaler i Nord-Norge har spilt en viktig rolle i uttestingen av det nye pallesystemet som benyttes til å frakte pakker og gods i landsdelen. Erfaringen viser at et mer effektivt pallesystem i bilene kan spare bruken av ett kjøretøy i uken på både den 1450 km lange strekningen mellom Tromsø – Tana t/r og i lokaltrafikken mellom Tana – Kirkenes t/r.
Tilsvarende effekter ble oppnådd i linjetrafikken mellom Tromsø – Alta og i lokaltrafikken mellom Alta – Hammerfest. Posten og Brings terminaler i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik, Alta og Tana var med i testen.

Øker kapasiteten i bilene

– Med bedre plassutnyttelse øker vi kapasiteten i bilene samtidig som det vil redusere antall biler og containere på veien gods, sier Inge Seljeset, distriktssjef i Posten Norge med ansvar for linjetrafikk.

– Vi opprettholder dagens leveransekvalitet og basert på erfaringene fra Nord-Norge har jeg tro på at dette kan redusere bruken av mange kjøretøy når vi nå får dette på plass flere steder i landet.

– Vi kan stable sikrere og få mer utnyttelse av høyden. Det ligger mye verdi i å transportere minst mulig luft og mest mulig.

Utviklet av dansk oppstartsselskap

Det nye pallesystemet som er utviklet av det danske oppstartsselskapet SpaceInvader har til hensikt å optimalisere fraktkapasiteten i forsyningskjeden samtidig som det skal redusere CO?-avtrykket fra selve transporten.

– Det er en stor anerkjennelse at Posten og Bring, en av Nordens største logistikkselskaper, har valgt vår løsning for å effektivisere logistikken. Vår visjon er å skape sirkulære løsninger som er bra for både økonomien og miljøet, sier Steen Frederiksen, administrerende direktør i SpaceInvader.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx