Ny rapport om verdiskaping i norsk matproduksjon

PUBLISERT: 1 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar

||

Den nye SINTEF-analysen over verdiskapingen i hele den norske matproduksjonen fra både sjø og land foreligger nå.

Det er av stor betydning at helheten i norsk matproduksjon dokumenteres. Det er av viktig for sjømatnæringen, fordi et korrekt bilde av næringens betydning og bidrag til samfunnet er et viktig for at næringen skal få de rette rammebetingelser.

Dokumentasjonen er også av betydning for samfunnet som helhet og for forståelsen av de forskjellige sektorers betydning og bidrag.

Verdiskaping er sentralt
I en diskusjon om «hva vi skal leve av etter oljen» dreier det seg om hva som skal finansiere landets velferd i fremtiden. Da er begrepet verdiskaping helt sentralt, det er verdiskapingen som sier noe om hva en sektor bidrar med for å finansiere velferden.

Dette er bakgrunnen for at FHF forespurte Nofima om å dokumentere og analysere hva verdiskapingen i norsk matproduksjon som helhet er. Dette er i forlengelsen av den brede verdiskapingsanalyse av sjømatnæringen som kom høsten 2015.

Rapporten har ikke overraskende alt skapt betydelig oppmerksomhet. Den er lett tilgjengelig og beskriver som et nyttig verktøy for aktører i næringen og andre som søker korrekt innsikt i hva norsk matproduksjon er.

Les rapporten her
Du finner informasjon om prosjektet her.

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx