Ny rapport om verdiskaping i norsk matproduksjon

PUBLISERT: 1 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar

||

Den nye SINTEF-analysen over verdiskapingen i hele den norske matproduksjonen fra både sjø og land foreligger nå.

Det er av stor betydning at helheten i norsk matproduksjon dokumenteres. Det er av viktig for sjømatnæringen, fordi et korrekt bilde av næringens betydning og bidrag til samfunnet er et viktig for at næringen skal få de rette rammebetingelser.

Dokumentasjonen er også av betydning for samfunnet som helhet og for forståelsen av de forskjellige sektorers betydning og bidrag.

Verdiskaping er sentralt
I en diskusjon om «hva vi skal leve av etter oljen» dreier det seg om hva som skal finansiere landets velferd i fremtiden. Da er begrepet verdiskaping helt sentralt, det er verdiskapingen som sier noe om hva en sektor bidrar med for å finansiere velferden.

Dette er bakgrunnen for at FHF forespurte Nofima om å dokumentere og analysere hva verdiskapingen i norsk matproduksjon som helhet er. Dette er i forlengelsen av den brede verdiskapingsanalyse av sjømatnæringen som kom høsten 2015.

Rapporten har ikke overraskende alt skapt betydelig oppmerksomhet. Den er lett tilgjengelig og beskriver som et nyttig verktøy for aktører i næringen og andre som søker korrekt innsikt i hva norsk matproduksjon er.

Les rapporten her
Du finner informasjon om prosjektet her.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada