Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

PUBLISERT: 19 september 2023
OPPDATERT: 19 september
Illustrasjon: Unsplash

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.

Mens EU for tiden reviderer sine regler (PPWR) for å håndtere den ukontrollerte veksten av emballasjeavfall, undersøker rapporten om papir i engangsemballasje gir en troverdig løsning på Europas økende avfallskrise. For å undersøke dette ble det bestilt en studie fra den uavhengige forskningsorganisasjonen Profundo i Holland. Oppdragsgiver var en NGO-koalisjon av organisasjoner som typisk fokuserte på plast med anti-avskogings organisasjoner.

Analysen viste at papirbasert emballasje er den største kilden til emballasjeavfall i EU. Med 32,7 millioner tonn avfall generert i 2020, utgjør papir mer søppel enn de to nest største avfallsstrømmene, plast og glass, til sammen. Rapporten sier at papirbasert emballasje er en viktig pådriver for avskoging i Europa og over hele verden. Rundt 90 prosent av papirmassen kommer fra trevirke, og papirproduksjonen står for rundt 35 prosent av alle trærne fra snauhogst.

Ifølge rapporten er Brasil Europas største leverandør av tremasse og papir, og leverer mer til Europa enn regionens to største egne produsenter – Sverige og Finland. Brasil tredoblet sin masseproduksjon de siste to tiårene, og den dekker nå et område på 7,2 millioner hektar – dobbelt så stort som Belgia. Eukalyptus- og furuplantasjer i Brasil forverrer vannmangel, skogbranner og tap av biologisk mangfold, ifølge rapporten. Den sier også at i Europa har finske skoger blitt en nettoutgiver av karbondioksid på grunn av overhogst og 76 prosent av finske skoghabitater er klassifisert som truet.

Den pågående gjennomgangen av EUs regler for håndtering av emballasjeavfall er Europas største sjanse til å få slutt på avhengigheten av engangsemballasje. Rapporten konkluderer med at EU og medlemslandene bør fremme godt utformede gjenbruksordninger for på en troverdig måte å forhindre avfallsproduksjon.

– I gjennomsnitt kuttes tre milliarder trær hvert år for global papiremballasje – og det vil øke, sier Sergio Baffoni, kampanjekoordinator i Environmental Paper Network.

– EU-kommisjonen foreslår et forbud mot all engangsemballasje på restauranter. Dette er et godt sted å starte når det gjelder å redusere presset på skog. For å dempe den økende etterspørselen etter papirmasse, bør EU også fase ut papirbasert engangsemballasje for takeaway, sier Baffoni.

Hva sier skogindustrien? Er dette feilinformasjon fra en rekke frivillige organisasjoner?

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Lessebo har signert avtale med Addbrand

Lessebo Paper, som kaller seg en av verdens mest miljøvennlige boutique-papirfabrikker, inngår nå en ny grossistavtale med det svenske selskapet Addbrand, som er en grafisk forhandler i Norden for grafiske produkter og tjenester.
addbrandx

Nye emballasjeregler kan true vannforsyningen for hundretusentalls mennesker

De nylig foreslåtte emballasjeforskriftene i EU har reist bekymring for den potensielle risikoen for vannforsyningen til et betydelig antall mennesker. Det skriver Global Data.
johnny-z-UK_jYMqoHxE-unsplashx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Smurfit Kappas og WestRocks styrer sier ja til sammenslåingen

I forrige uke kom det informasjon om at Smurfit Kappa og Westrock diskuterte en sammenslåing. Nå er det et faktum.
hands-1063442_1280