Norske eggpakkerier er trygge men kan bli bedre

PUBLISERT: 25 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar
|

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et forbedringspotensial når det gjelder rutiner og systemer som sikrer at kravene om hygiene, kvalitet og merking i regelverket blir oppfylt.

Større utvalg
En politisk satsning på lokalmat har medført større utvalg i butikkene og en vekst i salg av egg fra mindre lokale virksomheter, og det har gitt forbrukeren et større utvalg.

– Riktig håndtering av egg er en forutsetning for helsemessig trygge egg som har rett kvalitet og er redelig omsatt, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed.

Av 32 eggpakkerier som det ble ført tilsyn med, ble det funnet avvik hos 22 virksomheter. Det ble ikke gjort funn av egg som omsettes med usikker mattrygghet.

Må forbedre rutinene
Eggpakkerier med avvik må allikevel gå gjennom og forbedre rutiner slik at de får et system som sikrer at krav som hygiene, kvalitet og merking blir oppfylt.

For å øke kunnskapen om riktig håndtering av egg har Mattilsynet utarbeidet veiledningsmateriell for bransjen. Det er også laget forbrukerinformasjon om egg.

Mattilsynet gjennomførte en nasjonal tilsynskampanje med store eggpakkerier i 2009. Resultatene den gang viste at disse virksomhetene generelt hadde god styring med omsetning av egg.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada