Milliardsatsning på bioglykol

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 19 oktober 2023
OPPDATERT: 19 oktober
Leuna-raffineriet skal blant annet produsere BioMEG under merkevaren BioPura.

Finske UPM Biochemicals investerer 1,180 milliarder euro (ca. 13,6 milliarder kroner) i å bygge verdens første industrielle bioraffineri for produksjon av blant annet biobasert monoetylenglykol og andre bioprodukter. Biobasert glykol kan brukes til å bl.a. fremstille PET-plast.

Raffineriet bygges i tyske Leuna i delstaten Sachsen-Anhalt og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2024. Anlegget vil ha et areal på 15 hektar og sysselsette mer enn 100 personer.

Ved raffineriet vil bærekraftig dyrket og sertifisert hardtre omdannes til neste generasjons biokjemikalier som vil muliggjøre en overgang fra fossilbaserte materialer til fornybare materialer for et bredt spekter av industrier og produkter. Den totale årlige kapasiteten til bioraffineriet vil være 220.000 tonn

Primærprodukter

Primærprodukter fra bioraffineriet vil være sukker, lignin og reststrømmer for bioenergi og biodrivstoff. Hovedtyngden av sukkerene vil bli videre omdannet gjennom en ett-trinns prosess til fornybar bio-monoetylenglykol (BioMEG) og fornybar monopropylenglykol (BioMPG). Lignin skal bearbeides til fornybare funksjonelle fyllstoffer.

Leuna-raffineriet skal blant annet produsere BioMEG under merkevaren BioPura for distribusjon i Europa. Tradisjonell oljebasert monoetylenglykol brukes blant annet sammen med tereftalsyre til fremstilling av PET-plast samt flere andre kjemikalier og produkter. Slik fossil glykol kan nå erstattes med biobasert UPM BioPura, skriver UPM Biochemicals.

UPM BioPura vil bli produsert av sertifisert hardtre fra regionale skoger rundt Leuna. Biomasse konkurrerer ikke med matressurser og vil gi produsentene et bærekraftig alternativ til å bevege seg mot sine netto nullmål.

Typisk sluttbruk

I følge UPM Biochemicals er typiske sluttbrukssegmenter for fornybare glykoler PET-flasker, emballasje, kompositter, kjølemidler, tekstiler, farmasøytiske produkter, kosmetikk og vaskemidler.

UPM Biochemicals uttaler at Leuna bioraffineriet er en del av det bredere UPM Biorefining-vekstområdet, som er fokusert på raffinerier som produserer en rekke fornybare drivstoff og kjemikalier laget av bærekraftig biomasse.

For distribusjon av sin bio-monoetylenglykol BioPura har UPM Biochemicals nå valgt selskapet Brenntag SE i Essen, Tyskland. Distribusjonsavtalen med Brenntag vil bringe UPM BioPura til markedet, åpne opp for ytterligere kommersielle muligheter, samtidig som det fremskynder introduksjonen av bærekraftige skogmaterialer i den kjemiske sektoren.

– Når vi evaluerte potensielle partnere, ble vi overbevist av Brenntags sterke distribusjonsnettverk over hele Europa, samt dets forpliktelse til å utvikle bærekraftsytelsen til den kjemiske industrien, forklarer Michael Duetsch, Vice President Biochemicals i UPM.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023

Les mer

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Lush satser på POP

Nylig fortalte vi deg om Treforms vellykkede tester med Prevented Ocean Plastic, nå går det britiske kosmetikkselskapet Lush ett skritt videre og starter kommersiell bruk av materialet.
lush

Internasjonal bransjepresseundersøkelse om kunnskapene rundt PPWR

Det nederlandske bladet VerpakkingsManagement ønsker å identifisere behovet for informasjon angående Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). For å finne ut mer er det laget en undersøkelse med 16 spørsmål som har flere svaralternativer.
Kort

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx