Mange vil ha bedre matkontakt-regler i EU

PUBLISERT: 3 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar

På en workshop i EU-parlamentet ble en rekke utfordringer for dagens matkontaktregler diskutert. Mange ønsker seg bedre regler og bedre håndheving av reglene.

Den 26. januar ble det avholdt en workshop i EU-parlamentet i Brussel om matkontaktmaterialer, under temaet «Hvordan sikre mattrygghet og teknologisk innovasjon i fremtiden».

Mangler harmonisert lovgivning
I løpet av to og en halv time fikk mange berørte interessenter komme med sine synspunkter. Chantal Bruetschy, som snakket på vegne av EU-kommisjonens direktorat for helse og mattrygghet, la vekt på den økonomiske betydningen og diversiteten i det europeiske matkontaktmarkedet.

I Europa omsettes det matkontaktmaterialer for rundt 100 milliarder euro, og dermed er dette det tredje største FCM-markedet i verden (FCM= Food Contact Materials). Hun påpekte at det i dag mangler en harmonisert lovgivning som dekker alle typer matkontaktmaterialer.

Bruetschy antydet at løsningen kan være å akseptere spesifikke mål i hvert medlemsland etter prinsippet om gjensidig forståelse, eller å ta i bruk retningslinjer og arbeide med minimal harmonisering, som en alternativ løsning.

– Dette krever samarbeid og dialog mellom alle interessenter, sa hun.

Roadmap om BPA
Når det gjelder bisphenol-A (BPA) vil EU-kommisjonen nå fokusere på alternativ tre i sin roadmap, der migrasjonsgrensen skal justeres i tråd med EFSAs mening om BPA, hvor grensen for tolerabelt daglig inntak settes midlertidig til 0,004 mg/kg, forklarte Bruetschy.

Den nye SML-grensen er forventet å bli 0,24 mg/kg mat – eller lavere- og vil gjelde for alle matkontaktmaterialer i plast, samt for belegg.

Gregor McCombie idet offisielle mattilsynet i Zurich, Sveits, foreslå å innføre bøter for materialer som er i strid med regelverket. Han la også vekt på at den kjemiske identiteten på stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer må bli kjent og at en kjemisk standard er påkrevet for å kunne foreta en kjemisk risikovurdering. I dag er det ikke alltid slik.

Utilsiktet tilsetning
Emma Bradley fra UK Food and Environment Research Agency (FERA) hevdet at utilsiktet tilsetning av stoffer (NIAS) i matkontaktmaterialer er en stor utfordring. I noen tilfeller er mengden av NIAS i matkontaktmaterialer på 20 prosent. Bradley ønsker samarbeid mellom laboratorier og industrien for å sikre samsvar med matkontaktdirektivet (EC 1935/2004).

Malene Teller Blume i dagligvarekjeden Coop Danmark kritiserte den manglende informasjon fra forsyningskjeden om farlige kjemikalier i ferdige matkontaktmaterialer. Siden Coops leverandører er matindustrien, vil Blume ha bedre datautveksling mellom produsenter av matkontaktmaterialer og matprodusentene.

I sin nye kjemiske strategi har Coop fokus på fase ut 12 grupper av bekymringsfulle kjemikalier innen 2017.
Alle presentasjonene og en oppsummering skal bli tilgjengelig på EU-parlamentets hjemmeside.
 

 

 

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx