Konsistens og kvalitet er viktig i sirkulær økonomi

PUBLISERT: 29 mai 2017
OPPDATERT: 26 januar

||

– Det er over et år siden EU vedtok pakken for Sirkulær Økonomi, og som en av Europas ledende emballasjeprodusenter er vi i hjertet av denne bevegelsen.

Det sier Mark Greenwood, Direktør for Helse, sikkerhet og miljø i DS Smith. – Vi gjør alt vi kan for å redusere avfall og produsere emballasje som er så bærekraftig og effektiv som mulig, fortsetter han.

Støtter prinsippet men advarer
Emballasjeprodusenten mener at ethvert tiltak for å redusere avfall er positivt, og de støtter prinsippet bak EUs pakke. Men Greenwood retter en liten advarsel mot å tro at alt går av seg selv.

– Europeiske institusjoner må være klar over de potensielle negative effektene av å strekke resirkuleringskravene i land som allerede strever med gjenvinningen. Det er viktig at det er en konsistens for resirkulering i EU, men i realiteten er det ikke konsistens i hvert enkelt land en gang.

Det er ikke uvanlig at resirkuleringsprosessene er forskjellige fra region til region.

– Dette bidrar ikke til å forbedre gjenvinningen, og i hvert fall ikke gjenvinningens rykte, når innbyggere med de samme avfallsmønstrene tilbys forskjellige resirkuleringsordninger.

– Vi må ta tak i denne inkonsekvensen for å sikre at alle EU-land har nødvendig infrastruktur og ressurser til å implementere resirkulering.

Bekymret for ambisiøse gjenvinningsmål
DS Smith støtter opp om bedrifter og samfunn som vil bli mer bærekraftige og innføre sirkulær økonomi. Men de er likevel bekymret for at jakten på nye mål kan ødelegge kvaliteten på gjenvinningen.

– Resirkulering med dårlig kvalitet har flere skadelige effekter. Det vil øke avfallet og kostnadene i produksjonsprosessene. Materialer som var ment for gjenbruk ender opp med å brennes eller til og med deponeres hvis de er tungt forurenset.

– Nøkkelen til høy kvalitet er god separasjon av gjenvinnbare materialer. Bedre separasjon gir mindre kontaminasjon, og materialer som separeres så snart forbrukere og næringslivet er ferdig med dem, gir den beste gjenbrukskvaliteten.

Optimert emballasjemengde er viktig
God emballasje reduserer avfallsmengden, og DS Smith forsøker å finne løsninger som ikke benytter mer material enn nødvendig. Emballasjens viktigste rolle er likevel å beskytte produktet, og dersom man bruker for lite material og produktet blir ødelagt, har dette negativ miljøpåvirkning.

– Dette er spesielt viktig i e-handel som har mer komplekse verdikjeder og høy retur av varer. Bedre og smartere emballasje er nøkkelen til sirkulær økonomi.

– Bølgepappemballasje har en lukket gjenvinningsprosess med minimalt avfall. En eske kan blir til en ny eske i løpet av 14 dager med vår modell som innebærer at pappesker lages, brukes, samles inn, gjenvinnes, smeltes, presses og blir til nye pappesker.

Energigjenvinning kan være hensiktsmessig
Men lukkede sløyfer er utrolig vanskelige å gjennomføre. Førsteprioritet bør være å beholde materialene i samfunnet og gi dem etterbruk. Men man bør ikke utelukke at det kan være hensiktsmessig å energigjenvinne visse materialtyper.

– Energigjenvinning er bedre enn deponi, men man bør ikke gjøres seg for avhengig av denne løsningen. Vi må også unngå at materialer som kan materialgjenvinnes ender opp med å brennes. Et material kan kun brennes en gang, mens det kan gjenbrukes flere ganger.

– Det er derfor smartest å materialgjenvinne det så mange ganger som mulig før det energigjenvinnes.

Viktig at gjenvinning blir enklere
I tiden fremover bør gjenvinningen bli mer konsistent over regions- og landegrenser, slik at det blir enklere for forbrukere og næringsliv å resirkulere. Dette blir spesielt viktig i e-handel, der stadig mer emballasje ender opp hos forbrukerne, der resirkuleringen er lavere enn i næringslivet.

– Til slutt må vi sørge for at det er økonomisk lønnsomt for små og store bedrifter å velge den bærekraftige veien. Gjenvinning kan lønne seg, og det må næringslivet innse.

– Det er ikke alltid slik at å gjøre de riktige tingene er driveren for næringslivet. Men hvis det får en følge for bunnlinjen, vil det få dem til å velge en sirkulær retning.

 

 

Les mer

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk

Siste nytt

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk