Integrert løsning fra Tetra Pak kutter vann- og CO2-utslipp

PUBLISERT: 1 juni 2021
OPPDATERT: 26 januar

Frederik Wellendorph, Vice President Liquid Food, Tetra Pak.. orteller at selskapet kontinuerlig innoverer både prosesseringsutstyret og emballasjen for å redusere vannforbruk, karbonavtrykk og produktsvinn.|

Den nye nye UHT Heating-porteføljen kombinert med Tetra Pak/E3 Speed Hyper kutter vannbforbruk og CO2-utslipp med inntil 30 prosent.

Den nye UHT 2.0 Heating-porteføljen og pakkeutstyret Tetra PakE3/Speed Hyper vises på World Milk Day, som i år har bærekraft og innovasjon for å redusere karbonfotavtrykket fra meieribransjen som tema.

Reduserer forbruk av vann og damp

Den integrerte løsningen reduserer forbruket av vann og damp og skaper mindre avløpsvann. Dermed reduseres meierienes kostnader med å fjerne avløpsvann. Ved å legge til Tetra Pak Water Filtering Station til E3/Speed Hyper, kan 5.500 liter vann per tappemaskintime gjenvinnes.

Dette tilsvarer opptil 96 prosent. Med økende knapphet på vann er avløpsvann en stigende bekymring i bransjen En femtedel av Tetra Paks kunder holder til i områder med høy eller ekstremt høy risiko for knapphet på vann, og disse bedriftene prioriterer å ta hensyn til dette.

Den kombinerte løsningen med UHT 20.0 med OneStop-teknologi og Tetra Pak E3/Speed Hyper scorer høyt på bærekraftindeksen, med 0,8 CHG. Vannindeksen er 0,3 og produkttap scorer 0,7.Sammenlignet med konvensjonell linjeløsning er CHG-utslippene redusert med 20 prosent, vannforbruket med 70 prosent og produktsvinnet er redusert med 30 prosent.

Alejandro Cabal. Vice President Packaging Solutions i Tetra Pak sier:
Alejandro Cabal

– Som et ledd i Tetra Paks utvidede ambisjon om nullutslipp fra verdikjeden innen 2050, vil vi være en del av løsningen ved å begrense klimautslippene fra den globale meierisektoren.  For å oppnå dette må vi akselerere utviklingen av lavkarbon, sirkulær emballasje og utstyrsportefølje.

– Vi vil også hjelpe kundene å realisere sine mål om reduserte utslipp. En betydelig andel av utslippene kommer fra drift av utstyret i kundenes fabrikker. Det er derfor vitalt å ta tak i dette gjennom innovasjon og samarbeid.

Frederik Wellendorph, Vice President Liquid Food i Tetra Pak forteller at selskapet kontinuerlig innoverer både prosesseringsutstyret og emballasjen for å redusere vannforbruk, karbonavtrykk og produktsvinn.

– I tillegg tilbyr vi miljøindeksering og forbedringstjenester som hjelper kundene å nå sin bærekraftsmål. Vårt mål er å hjelpe kundene å dra nytte av lavkarbon utstyr og emballasje, reduserte driftskostnader og økt merkevare-image.

 

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx