Innovasjon er bra, men den kan gi negativt utbytte

PUBLISERT: 4 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar


EU-parlamentets tenketank har laget et skriv om hvordan man skal forstå begrepet innovasjon. Og i motsetning til hva man skulle tro, er det ikke bare positivt.

Innovasjon kan forstås som å ta i bruk nye produkter, prosesser, markedsføring eller organisasjonsmessige tilnærminger for skape merverdi i form av økte inntekter, velvære og effektivitet, skriver tenketanken.

Økosystem for innovasjon
Med sin påvirkning på en smart, inkluderende og bærekraftig vekst, er innovasjoner en viktig del av den europeiske politikken og en av prioritetene til det nederlandske presidentskapet i EU-rådet for første halvår i 2016.

Innovasjonsprosesser oppstår i et økosystem der selskaper, offentlig forskningsinstitusjoner og myndigheter samarbeider gjennom å utveksle erfaring, kunnskap og ideer. Modellen for åpen innovasjon brukes for å beskrive flyten mellom disse aktørene.

Ny innsikt i innovasjonsprosessen og måten det innovative økosystemet organiseres på, har ført til krav om å lage en ny politisk miks som først og fremst inkluderer støtte for forskning og utvikling for å fostre innovasjon.

Behov for innovasjonspolicy
Det er også behov for en policy for utdanning og opplæring for å få en arbeidsstyrke med relevante ferdigheter og en policy som fremmer sunn forretningsutvikling og oppmuntrer til engasjement for innovasjon og entreprenørskap.

I tillegg til å støtte de tekniske sidene av innovasjonsprosessen og økosystemet, må politikken spore utviklingen av en innovasjonskultur som involverer kreativ tenking, samarbeid, initiativ, åpenhet, en positiv holdning til feiling og høy tillit innad i organisasjonen og samfunnet.

Til tross for de positive sidene, kan innovasjon skape langvarig, negativt sosialt, miljømessig og økonomisk utbytte. En tilnærming som involverer ansvarlig forskning og innovasjon, samt bruk av føre var-prinsippet, kan bøte på manglene, skriver tenketanken.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada