Grønt Punkt Norge anmelder Swerec for juks

PUBLISERT: 5 mai 2016
OPPDATERT: 26 januar

|

På vegne av materialselskapet Plastretur AS politianmelder Grønt Punkt ledelsen i bedriften Swerec AB for over tid å ha manipulert tallene som viser materialgjenvinningsgrad av norsk plastemballasje.

Swerec er ett av anleggene som det norske og svenske retursystemet benytter til sortering av plastemballasje, og selskapet vil i tillegg til anmeldelse bli krevd å tilbakebetale alle kostnader knyttet til sortering for 2014 og 2015.

Setter krav til materialgjenvinning
All plastemballasje samlet inn fra norske husholdninger må sorteres før det kan materialgjenvinnes. Til dette har Grønt Punkt Norge sammen med søsterselskapet Plastkretsen avtale med ett anlegg i Sverige og tre i Tyskland. Her sorteres plastemballasjen i seks forskjellige kvaliteter.

Fem av kvalitetene har en verdi på råvaremarkedet, mens sorteringsrestene «Mixed plastic» ikke er en økonomisk attraktiv kvalitet. I Grønt Punkt Norges avtaler med sorteringsanleggene setter de krav til at 80 prosent av all plastemballasje skal utsorteres til materialgjenvinning.

Dette inkluderer kvaliteten «Mixed plastic». Å materialgjenvinne denne kvaliteten har dermed medført økte gjenvinningskostnader for returordningen for plastemballasje.

Revisjon avdekket manipulering
Ved kontroll av de anleggene som benyttes til sortering av plastemballasje, ble det oppdaget feil i rapporteringen hos Swerec i Sverige høsten 2015. Om lag 1/3 av den norske plasten fra husholdninger sorteres på dette anlegget.

Grønt Punkt og Plastkretsen engasjerte sammen revisjonsselskapet Ernst & Young til å gjennomføre en revisjon av Swerec’s virksomhet og denne avdekker at anlegget over tid har manipulert rapportene som viser materialgjenvinningsgrad.

Dette ble i styremøte i Plastretur AS vurdert som så grovt brudd på avtale at det ble besluttet å politianmelde saken og i tillegg kreve refundert alle kostnader knyttet til sortering av plast i 2014 og 15, pr. år om lag 7,5 millioner.

Aksepterer ikke brenning
– Plastemballasje som kunne vært materialgjenvunnet, skal ikke brennes. Vi aksepterer ikke at våre samarbeidspartnere gjør dette, uttaler Jaana Røine, adm. dir. i Grønt Punkt Norge AS.

– Vi mener Swerec ikke har oppfylt avtalen med hensyn til oppnådd materialgjenvinningsgrad og dermed tatt betalt for en tjeneste de ikke har levert. Vi avslutter samarbeidet, politianmelder og krever alle kostnader knyttet til sorteringen de siste to år tilbakebetalt fra Swerec.

Sorteringsanleggene sender månedlig rapporter som beskriver utnyttelsesgrad. Anlegget i Sverige, Swerec AB, har til og med september 2015 rapportert at målet på 80 prosent er nådd og overgått.

Mangelfull dokumentasjon
Ved kontroll på anlegget ble det oppdaget mangelfull dokumentasjon på hvor «Mixed plastic» blir materialgjenvunnet.

 Slik dokumentasjon ble ikke fremskaffet tross gjentatte krav fra Grønt Punkt. Det ble derfor fattet mistanke om at kvaliteten «Mixed plastic» var energiutnyttet i stedet for materialgjenvunnet til nye produkter, noe som er uakseptabelt, og revisjonsselskapet Ernst &Young ble engasjert.

Disse har nå levert sin rapport som bekrefter at 32 prosent av plastemballasjen sendt til Swerec i 2014 ble sortert ut til materialgjenvinning, 37 prosent i 2015.

Ingen avvik ved andre sorteringsanlegg
Miljødirektoratet samt alle kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper med plastinnsamling er orientert forløpende etter at feilen ble oppdaget. Avviket har medført feil i rapportert returgrad for plastemballasje i 2014 på 3,6 prosentpoeng.

Rapportering for 2015 levert Miljødirektoratet 8. april inkluderer lav materialgjenvinningsgrad fra Swerec, men viser likevel en samlet materialgjenvinningsgrad for all plastemballasje på 36,2 prosent, noe som er en overoppfyllelse av kravet på 30 prosent i dagens bransjeavtale.

Tilsvarende kontroll ble gjennomført på alle de tyske anleggene i 2015 uten at det på noen av disse er funnet avvik.

Alvorlig tilbakeslag
– Selv om vi i dag overoppfyller målene for gjenvinning av plastemballasje som er på 30 prosent, er det som nå har skjedd utvilsomt et alvorlig tilbakeslag i innsatsen med å møte nye, fremtidige gjenvinningsmål.

– Det er derfor bra at vi har fanget opp dette problemet i tide. Ikke minst på bakgrunn av pågående internasjonale miljødebatter idet vi vet at gjenvinning av plastemballasje fra husholdninger er et viktig bidrag her, avslutter Jaana Røine.

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx