Gode og dårlige nyheter fra TINE i andre tertial

PUBLISERT: 3 oktober 2022
OPPDATERT: 26 januar

TINE med både gode og dårlige nyheter fra andre tertial 2022

Inntektene i storhusholdning og internasjonal handel øker, men  lavere fart etter pandemien og kraftige kostnadsøkninger slår ut i dagligvarehandelen.

TINE-gruppens driftsresultat for andre tertial er 248 millioner svakere enn samme periode i fjor, g ender på 650 millioner kroner.

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.

-Det er en betydelig nedgang i de tallene vi legger frem i dag, og utsiktene fremover viser en krevende tid i møte i markedet, og med tanke på økte kostnader. Likevel er jeg veldig opptatt av å si at ansatte og eiere har gjort en veldig god jobb på de områdene vi kan påvirke selv, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Energi- og transportkostnader preger resultatet

Konsernet er påvirket av høyere priser på energi og transport, noe som treffer alle selskapene i TINE Gruppen med forsterket effekt i andre tertial. Energikostnadene har økt med omtrent 50 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, og øker betraktelig mer i august.
TINE har sikringsavtaler på deler av energikjøpet sitt ut 2022, og det sparer selskapet for betydelige beløp dette kalenderåret, sammenlignet med markedspris. Det forventes likevel en eskalerende økning av kostnader knyttet til energi i tiden fremover.

Høyere salgsinntekter

I andre tertial har TINE Gruppa høyere salgsinntekter enn i samme periode i fjor. Utviklingen er positivt påvirket av høyere inntekter fra den internasjonale virksomheten, positive valutaeffekter samt salg av biprodukter som myse og pulver til verdensmarkedet. Prisøkninger har også bidratt noe. Justert for dette fortsetter trenden med lavere aktivitet i dagligvare i Norge, delvis motvirket av høyere aktivitet i storhusholdning som en konsekvens av endret forbruksmønster etter pandemien.

Andelsutviklingen i dagligvarehandelen er negativ, og påvirkes fortsatt av de konkurransepolitiske tilskuddene til våre konkurrenter gjennom prisutjevningsordningen.

Økte priser i sommer

— TINE økte prisene noe i sommer, men det kompenserer ikke tilstrekkelig for de stadig økende kostnadene industrien har akkurat nå. Når vi i tillegg opererer i samme marked med aktører som mottar betydelige summer i særtilskudd, står vi i et nærmest umulig dilemma som medfører tap av andeler og svekket driftsgrunnlag for industri og melkebønder over hele landet, forteller Hovland og avslutter:

—Vi ønsker å være garantisten for et levende Norge, men det er en krevende oppdrag som ikke blir lettere av at konkurrentens stordrift og sentralisering subsidieres av særtilskudd.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx