Fra fossil til biobasert og bærekraftig økonomi

PUBLISERT: 31 august 2016
OPPDATERT: 26 januar

Nordregio Forum 2016 arrangeres i Helsinki 22.-23. november og handler om hvordan den grønne overgangen skal kunne skje i praksis.

Her kan man møte innovatører og politikere som viser vei, hente inspirasjon fra foredragsholderne og bruke markedsplassen til å fremm din grønne region eller grønne løsning.

Møteplass for regional bærekraftig utvikling
Nordregio Forum 2016 vil også fungere som sluttkonferanse for de nordiske statsministrenes «grønn vekst-initiativ».  Her vil man summere resultatene fra mange prosjekter og formulere nye nordiske samarbeidsmål mot en grønn økonomi.

Nordregio Forum er en møteplass for politikere, forskere og bedrifter som jobber med grønn vekst og grønn overgang mot en bærekraftig regional utvikling i Norden. Blant foredragsholderne kan vi nevne Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Råd.

– Et viktig aspekt ved biobasert økonomi er at man kan bruke og gjenbruke materialer på en måte som genererer merverdi, sier Høybråten.

– Dette er mye mer enn gjenvinning, og det er stor forskjell på å brenne avfall og å generere varme og energi. Vi trenger disse aktivitetene også, men i en verden med knappere ressurser trenger vi å planlegge nøye hvordan vi bruker dem vi har.

Les mer på www.nordregion.se/forum2016

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada