Fra direktiv til forordning

PUBLISERT: 1 mars 2023
OPPDATERT: 1 mars
Europaparlamentet. Foto: Erich Westendarp / Pixabay

Det som tidligere var et EU-direktiv for emballasje og avfall fra emballasje, skal nå bli en forordning. Miljødirektoratet har ute på høring hva vi i Norge skal mene om hvorvidt ordningen vil være relevant for EØS-land, som vi er. Fristen for innspill er 6. mars 2023.

EU-kommisjonen la 30. november 2022 frem forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall som skal erstatte dagens emballasjedirektiv (94/62/EC). Målet med revideringen er å sikre bedre design av emballasje, øke ombruk og redusere mengden emballasjeavfall for å sikre en sirkulær økonomi.

Innen 2030 skal all emballasje i EU være resirkulerbar. Bruken av resirkulert plast i emballasje skal økes ved å sette obligatoriske mål.

Det tidligere direktivet ble også innført i Norge, som EØS-land via endringer i norsk regelverk. En forordning er et strengere verktøy enn et direktiv, grovt sett betyr det sterkere styring på tvers av medlemslandene.

Regelverkets hovedgrep vil bidra til:

• mindre unødvendig bruk av emballasje
• mer ombruk og økt bruk av materialgjenvunnet materiale
• mindre emballasjeavfall
• mindre bruk av helse og miljøskadelige stoffer i emballasje
• strenge krav til produsentene for å sikre at de tar ansvar i hele verdikjeden

Europaparlamentet og Rådet vil forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Det er forventet at dette vil skje senest første halvår 2024. Regelverket blir gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant.

Miljødirektoratet gjennomfører en høring blant relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.

EU-forslaget til ny forordning finner du her.

Innspill til Miljødirektoratet om forordningen kan gjøres her.

Les mer

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Skogsindustriene kommenterer på EU-kommisjonens forslag om rammeverk for skogsovervåking

Den svenske interesseforeningen Skogsindustriene hilser ambisjonen velkommen med forslaget som EU-kommisjonen la fram 23. november om overvåking av unionens skoger. Men….
skogx

KI gir coboten menneskeliknende oppfattelsesevne

Mens chatbots fortsatt er i de tidlige stadiene av å endre måten vi kommuniserer og samler informasjon på, gjør KI-teknologi allerede en forskjell på en annen arena: produksjonsindustrien. Dette ofte sammen med samarbeidende roboter (cobots), ifølge Universal Robots.
House of big vision AB 22-223 / Apotea

Slik ser Absolut vodka på papirflaskens fremtid

Papirflasken til Paboco får ekstra omtale om dagen, ikke minst fordi Systembolaget nå kjører en test, som vi kunne fortelle om i forrige uke. Følgende intervju om Absoluts syn på flaskens muligheter ble publisert i vårt svenske magasin, Packnews nummer 3/2023.
Butikx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx