Fra direktiv til forordning

PUBLISERT: 1 mars 2023
OPPDATERT: 1 mars
Europaparlamentet. Foto: Erich Westendarp / Pixabay

Det som tidligere var et EU-direktiv for emballasje og avfall fra emballasje, skal nå bli en forordning. Miljødirektoratet har ute på høring hva vi i Norge skal mene om hvorvidt ordningen vil være relevant for EØS-land, som vi er. Fristen for innspill er 6. mars 2023.

EU-kommisjonen la 30. november 2022 frem forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall som skal erstatte dagens emballasjedirektiv (94/62/EC). Målet med revideringen er å sikre bedre design av emballasje, øke ombruk og redusere mengden emballasjeavfall for å sikre en sirkulær økonomi.

Innen 2030 skal all emballasje i EU være resirkulerbar. Bruken av resirkulert plast i emballasje skal økes ved å sette obligatoriske mål.

Det tidligere direktivet ble også innført i Norge, som EØS-land via endringer i norsk regelverk. En forordning er et strengere verktøy enn et direktiv, grovt sett betyr det sterkere styring på tvers av medlemslandene.

Regelverkets hovedgrep vil bidra til:

• mindre unødvendig bruk av emballasje
• mer ombruk og økt bruk av materialgjenvunnet materiale
• mindre emballasjeavfall
• mindre bruk av helse og miljøskadelige stoffer i emballasje
• strenge krav til produsentene for å sikre at de tar ansvar i hele verdikjeden

Europaparlamentet og Rådet vil forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Det er forventet at dette vil skje senest første halvår 2024. Regelverket blir gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant.

Miljødirektoratet gjennomfører en høring blant relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.

EU-forslaget til ny forordning finner du her.

Innspill til Miljødirektoratet om forordningen kan gjøres her.

Les mer

Nye EU-regler for å redusere, gjenbruke og gjenvinne emballasje

Onsdag i forrige uke vedtok EU-parlamentet nye regler for å gjøre emballasje mer bærekraftig og redusere emballasjeavfall i EU. Slik oppsummerer Europaparlamentet det man har kommet frem til.
markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplashx

The Power Of Art

Fra Beatles til Budweiser - Sir Peter Blake med ny giv for Pop Art
Sir Peter Blake x Budweiser - b Portrait

En bølge av endringer i emballasjeindustrien

I flere tiår har emballasjeindustrien operert bak kulissene, drevet av hverdagslige ting, hvorav noen er avhengige av maskiner og prosesser etablert for over 50 år siden. Mens ordtaket "ute av syne, ute av sinn" har vært sant for denne bransjen, står den nå overfor betydelige endringer.
Francois-Martin

Svensk system måler emballasjens klimaavtrykk

Det nystartede svenske selskapet UnPacked Technologies har utviklet et system som måler, visualiserer og forbedrer emballasjeløsninger for å oppnå bedre klima- og kostnadseffektivitet. 
Presenting new product

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx