Fra direktiv til forordning

PUBLISERT: 1 mars 2023
OPPDATERT: 1 mars
Europaparlamentet. Foto: Erich Westendarp / Pixabay

Det som tidligere var et EU-direktiv for emballasje og avfall fra emballasje, skal nå bli en forordning. Miljødirektoratet har ute på høring hva vi i Norge skal mene om hvorvidt ordningen vil være relevant for EØS-land, som vi er. Fristen for innspill er 6. mars 2023.

EU-kommisjonen la 30. november 2022 frem forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall som skal erstatte dagens emballasjedirektiv (94/62/EC). Målet med revideringen er å sikre bedre design av emballasje, øke ombruk og redusere mengden emballasjeavfall for å sikre en sirkulær økonomi.

Innen 2030 skal all emballasje i EU være resirkulerbar. Bruken av resirkulert plast i emballasje skal økes ved å sette obligatoriske mål.

Det tidligere direktivet ble også innført i Norge, som EØS-land via endringer i norsk regelverk. En forordning er et strengere verktøy enn et direktiv, grovt sett betyr det sterkere styring på tvers av medlemslandene.

Regelverkets hovedgrep vil bidra til:

• mindre unødvendig bruk av emballasje
• mer ombruk og økt bruk av materialgjenvunnet materiale
• mindre emballasjeavfall
• mindre bruk av helse og miljøskadelige stoffer i emballasje
• strenge krav til produsentene for å sikre at de tar ansvar i hele verdikjeden

Europaparlamentet og Rådet vil forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Det er forventet at dette vil skje senest første halvår 2024. Regelverket blir gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant.

Miljødirektoratet gjennomfører en høring blant relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.

EU-forslaget til ny forordning finner du her.

Innspill til Miljødirektoratet om forordningen kan gjøres her.

Les mer

Skapte blest med 5 meter høy melkekartong

Tine meierier var tidligere monopolist på det norske meierimarkedet, men siden 2007 har de måttet omfordele noe av inntektene til sine konkurrenter, fordi styresmaktene ønsker konkurranse. I fjor måtte Tine nedbemanne og omstrukturere, og la skylden på dette på subsidieordningen. Q-meieriene tar til motsvar.
Bilde1_cm50cy

Siste nytt

Fra plastposer til papirposer i fruktavdelingen

Dagligvarekjeden Meny tester nå ut et pilotprosjekt der de erstatter de gjennomsiktige plastposene med poser i papir i kjedens fruktavdelinger.
sma-grep-gir-plastkutt-pa-100000-kg

Ny serie traupakkere fra Multivac med premiere på interpack

De nye traupakkerne fra Multivac i TX6-serien er et supplement til TX-serien som ble lansert i 2019 med den helautomatiske TX 710. Det er en serie som passer for bedrifter med liten plass, fotavtrykket er lite men kapasiteten sies å være høy.
TX-620

HP med ny digitalpresse

I dag, 21. mars 2023 lanserer HP den nye HP Indigo 200K digitalpressen, som ifølge selskapet har en 30 prosent forbedret hastighet og skal kunne gi 45 prosent økning i produktivitet.
C0125.00_03_42_04.Still005

Store endringer i Nordisk Bioplastforenings styre

Da Nordisk Bioplastforening holdt årsmøte 15. mars var det store endringer i valget av styre. Magnus Hedenmark ble ny styreleder etter Hans Friedsam og ellers ble det valgt et helt nytt styre, bortsett fra to medlemmer.
Delar-av-nya-styrelsenx