Fortsatt vekst i Jotun men pandemien gir usikker fremtid

PUBLISERT: 17 april 2020
OPPDATERT: 26 januar

Morten Fon, CEO i Jotun (foto Morten Rakke).

Jotun har fortsatt salgsvekst og driftsresultatet for første kvartal 2020 økte med 36 prosent. Fremover er det svakere vekstutsikter og usikkerhet.

Driftsinntektene fortsatte å øke i første kvartal med en salgsvekst på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor. Justert for positive valutaeffekter grunnet en svakere norsk krone, var den underliggende salgsveksten for kvartalet 4 prosent.

Salg av Marine Coatings

Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak god vekst i salget av Marine Coatings, drevet av høy aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for skip. Salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings er moderat.

Topplinjeveksten i alle segmenter påvirkes negativt av koronavirusutbruddet og de relaterte smittevernrestriksjonene som er innført der Jotun opererer. Dette resulterer i lavere økonomisk aktivitet, men omfanget varierer sterkt fra land til land.

Omfattende restriksjoner har også ført til midlertidig stengning av produksjonsanlegg i deler av første kvartal, med påfølgende utsettelser av leveranser fra disse anleggene. Jotuns produksjon har til nå ikke opplevd betydelige brudd i forsyningskjeden av råvarer eller andre innsatsfaktorer.

Vesentlig bedre driftsesultat

Driftsresultatet bedret seg vesentlig i første kvartal og er opp 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsmarginen er på 15.6 prosent sammenlignet med 12.7 prosent i fjor. I tillegg til økt salg forklares resultatoppgangen i hovedsak av en styrket bruttomargin grunnet tidligere implementerte prisøkninger, samt noe lavere råvarekostnader.

Videre utvikling Jotun forventer på kort sikt en salgsnedgang på grunn av den pågående pandemien. Omfattende smittevernrestriksjoner og svakere fremtidsutsikter forventes å dempe den økonomiske aktiviteten i markedene hvor Jotun opererer.
Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til varigheten og omfanget av pandemien og smitteverntiltakene, og hvordan disse vil påvirke de økonomiske forholdene i de enkelte landene.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx