EU veileder om bioplast i rammedokument

PUBLISERT: 17 mars 2023
OPPDATERT: 17 mars
Kompost er et område som får mye plass i føringen. Bilde: Dreamstime.

I et rammedokument forklarer EU-kommisjonen begrepene biobasert, kompostérbar og biologisk nedbrytbar plast, og gir veiledning om når og hvordan de skal brukes. 

Dokumentet vil øke forståelsen for disse plastene og gi veiledning for fremtidige virkemidler, for eksempel rundt krav til økodesign. Målet er å lage sirkulær biobasert plast som er gjenbrukbar og resirkulerbar og biologisk nedbrytbar.

Rammedokumentet kommenterer spørsmål som produksjon, formål og kommunikasjon, men et stort fokus er på komposterbarhet:

Biomasse

Biomasse som brukes til å lage biobasert plast skal utvinnes bærekraftig, uten å skade miljøet, og produsenter bør prioritere bruk av organisk avfall og biprodukter som råstoff.

Grønnvasking

For å bekjempe grønnvasking og unngå å villede forbrukere, må produsentene også unngå generiske påstander om plastprodukter som «bioplast» og «biobasert». Når produsenter informerer om biobasert innhold, bør de vise til den nøyaktige og målbare andelen av biobasert plastinnhold i produktet.

Biologisk nedbrytbar

Biologisk nedbrytbar plast må håndteres med forsiktighet. Denne typen plast har sin plass i en bærekraftig fremtid, men må brukes til spesifikke formål der dens miljømessige fordeler og verdi for den sirkulære økonomien er bevist. Biologisk nedbrytbar plast skal på ingen måte være et frikort for forsøpling. Den skal også merkes slik at det er tydelig hvor lang tid det tar før det går i stykker, under hvilke omstendigheter og i hvilke omgivelser. Produkter som sannsynligvis vil bli kastet som restavfall, inkludert de som omfattes av engangsplastdirektivet, kan ikke hevdes eller merkes som biologisk nedbrytbare.

Industrielt komposterbar

Industrielt komposterbar plast bør kun brukes dersom den har miljøgevinster, hvis den ikke forringer kvaliteten på komposten og hvis det finnes et egnet system for innsamling og behandling av biologisk avfall. Industriell komposterbar emballasje vil kun være tillatt for teposer, filterkaffeputer, frukt- og grønnsaksklistremerker og svært tynne plastposer. Det skal alltid stå på produktene at de er sertifisert for industriell kompostering i henhold til EU-standarder.

– Det er veldig kjærkomment at såkalt komposterbar plast begrenses og at det er krav om å rapportere under hvilke forhold plast er nedbrytbar. Men for Sverige ønsker vi ikke å se noe plast i matavfallet i det hele tatt, fordi våre biogass- og biogjødselanlegg mangler et påfølgende trinn med industriell kompostering. Foreløpig er det ingen plast som er nedbrytbar i de oksygenfrie forholdene som råder i et biogassanlegg. Det er heller ikke lett å kommunisere at noen plaster er OK å legge i matavfallet, men ikke andre, sier Linn Andersson, rådgiver i Avfall Sverige.

EU-kommisjonen oppfordrer enkeltpersoner, myndigheter og selskaper til å bruke dette rammedokumentet i sine politiske beslutninger, investeringsbeslutninger og kjøpsbeslutninger.

Les mer

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Lush satser på POP

Nylig fortalte vi deg om Treforms vellykkede tester med Prevented Ocean Plastic, nå går det britiske kosmetikkselskapet Lush ett skritt videre og starter kommersiell bruk av materialet.
lush

Internasjonal bransjepresseundersøkelse om kunnskapene rundt PPWR

Det nederlandske bladet VerpakkingsManagement ønsker å identifisere behovet for informasjon angående Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). For å finne ut mer er det laget en undersøkelse med 16 spørsmål som har flere svaralternativer.
Kort

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx