EU veileder om bioplast i rammedokument

PUBLISERT: 17 mars 2023
OPPDATERT: 17 mars
Kompost er et område som får mye plass i føringen. Bilde: Dreamstime.

I et rammedokument forklarer EU-kommisjonen begrepene biobasert, kompostérbar og biologisk nedbrytbar plast, og gir veiledning om når og hvordan de skal brukes. 

Dokumentet vil øke forståelsen for disse plastene og gi veiledning for fremtidige virkemidler, for eksempel rundt krav til økodesign. Målet er å lage sirkulær biobasert plast som er gjenbrukbar og resirkulerbar og biologisk nedbrytbar.

Rammedokumentet kommenterer spørsmål som produksjon, formål og kommunikasjon, men et stort fokus er på komposterbarhet:

Biomasse

Biomasse som brukes til å lage biobasert plast skal utvinnes bærekraftig, uten å skade miljøet, og produsenter bør prioritere bruk av organisk avfall og biprodukter som råstoff.

Grønnvasking

For å bekjempe grønnvasking og unngå å villede forbrukere, må produsentene også unngå generiske påstander om plastprodukter som «bioplast» og «biobasert». Når produsenter informerer om biobasert innhold, bør de vise til den nøyaktige og målbare andelen av biobasert plastinnhold i produktet.

Biologisk nedbrytbar

Biologisk nedbrytbar plast må håndteres med forsiktighet. Denne typen plast har sin plass i en bærekraftig fremtid, men må brukes til spesifikke formål der dens miljømessige fordeler og verdi for den sirkulære økonomien er bevist. Biologisk nedbrytbar plast skal på ingen måte være et frikort for forsøpling. Den skal også merkes slik at det er tydelig hvor lang tid det tar før det går i stykker, under hvilke omstendigheter og i hvilke omgivelser. Produkter som sannsynligvis vil bli kastet som restavfall, inkludert de som omfattes av engangsplastdirektivet, kan ikke hevdes eller merkes som biologisk nedbrytbare.

Industrielt komposterbar

Industrielt komposterbar plast bør kun brukes dersom den har miljøgevinster, hvis den ikke forringer kvaliteten på komposten og hvis det finnes et egnet system for innsamling og behandling av biologisk avfall. Industriell komposterbar emballasje vil kun være tillatt for teposer, filterkaffeputer, frukt- og grønnsaksklistremerker og svært tynne plastposer. Det skal alltid stå på produktene at de er sertifisert for industriell kompostering i henhold til EU-standarder.

– Det er veldig kjærkomment at såkalt komposterbar plast begrenses og at det er krav om å rapportere under hvilke forhold plast er nedbrytbar. Men for Sverige ønsker vi ikke å se noe plast i matavfallet i det hele tatt, fordi våre biogass- og biogjødselanlegg mangler et påfølgende trinn med industriell kompostering. Foreløpig er det ingen plast som er nedbrytbar i de oksygenfrie forholdene som råder i et biogassanlegg. Det er heller ikke lett å kommunisere at noen plaster er OK å legge i matavfallet, men ikke andre, sier Linn Andersson, rådgiver i Avfall Sverige.

EU-kommisjonen oppfordrer enkeltpersoner, myndigheter og selskaper til å bruke dette rammedokumentet i sine politiske beslutninger, investeringsbeslutninger og kjøpsbeslutninger.

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx