Et nytt utvalg skal vurdere konkurranseforholdene

PUBLISERT: 15 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar


Regjeringen vil vite om offentlige og private aktører konkurrerer på like vilkår. – På høy tid, mener Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

Private aktører mener de blir skviset ut av det offentlige i enkelte anbudskonkurranser. Et av hovedspørsmålene er om offentlige aktører kan levere billigere anbud, fordi deler av kostnadene kan skjules i resten av virksomheten.

Gjennomslag for NHO
Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. Og nå setter regjeringen altså ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen.

– På høy tid, sier Arnhild Dordi Gjønnes, fungerende avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.

– Det er supert at Regjeringen setter ned et utvalg for å se på konkurranseflaten mellom offentlige og private aktører, det har NHO etterspurt gjennom flere år.

Utreder problemstillingen
Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo (UiO). NHO vil også ha en representant i gruppen.

NHO har nedsatt en egen gruppe med bedrifter som diskuterer problemstillingen konkurranse på like vilkår. Leif Belsvik fra NorTekstil leder arbeidet.

BDO har fått i oppdrag å utrede problemstillingen, som inneholder utfordringer som næringslivet møter når det offentlige konkurrerer med privat næringsliv.

Bør overlate markedet til private
– NHO mener at det offentliges hovedoppgaver er å utøve offentlig forvaltningsmyndighet og lovpålagte oppgaver i klassisk forstand. Offentlige etater bør være varsomme med å gå inn i rene kommersielle markeder.

NHO ønsker ryddige og profesjonelle bestillere i stat og kommune, som ikke stenger private bedrifter ut. Det offentlige bør drive med det de er gode på – kjernevirksomheten – og overlate markedet til private aktører, sier Gjønnes.

Også Abelia er fornøyd med at dette utvalget settes ned.

– Det er helt avgjørende for kunnskaps- og teknologibedriftene at utvalget kommer med konkrete forslag til aktiviteter som i dag skjer i statlig regi, men som kan og bør overlates til markedet, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

– Konkurransetilsynet må få mandat til å se på konkurransen mellom offentlige og private aktører, og det nye utvalget må komme frem til en prinsipiell grense for kommersielle aktiviteter i offentlig regi

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx