Bladet nord emballage og Packnews.com blir en del av AGI Media AB

PUBLISERT: 10 januar 2023
OPPDATERT: 26 januar


Emballasjemagasinet nord emballage og nyhetsnettstedet Packnews er fra 1. januar en del av det nydannede forlaget AGI Media AB, tidligere AGI Publishing House AB. AGI Media AB utgir magasinet Sign&Print med tilhørende nyhetsnettsted med samme navn pluss at man har messevirksomhet i Sverige, Norge og Danmark. AGI driver idag også nyhetsnettstedet Packnorth.

Sjefredaktøren for nord emballage, Bo Wallteg, har søkt en større sammenheng for sine kunnskapsmedier innen emballasjebransjen. Synergiene, både redaksjonelt og markedsføringsmessig mellom informasjonskanaler som henvender seg til emballasjeindustrien og den grafiske industrien er åpenbare.

AGI Media AB har helt nye plattformer for både nyhetssidene og nyhetsbrevene. Det betyr nye muligheter til å føre statistikk over hvordan ulike målgrupper åpner og leser nyheter, noe som gir et godt bilde av hvilke budskap som når frem til mottakerne.

Samtidig skifter papirmagasinet nord emballage navn til Packnews, dermed har både bladet, nettstedet og nyhetsbrevet samme navn. Nye Packnews vil gå live 1. februar i alle land.

AGI Media har allerede nyhetsbrevet og nettstedet Packnorth. Dette blir integrert i Packnews som skal publisere emballasjenyheter hver dag på svensk, norsk og finsk. Danske lesere får nyhetene som en del av Sign, Print & Pack, med Søren Winsløw som redaktør.

Roger Stormo overtar ansvaret for publisering på det norske nettstedet Packnews.no. Roger har utdannelse som webmaster og erfaring fra mange bransjer. Han er fast konsulent for AGI media AB hvor han administrerer deres norskspråklige nyhetsnettsteder, nyhetsbrev og papirmagasinet «Sign & Print» for den grafiske bransjen. Kontakt roger dersom du har tips om ting som skjer på emballasjefronten i Norge. E-post: roger.stormo@agi.no og telefon (+47) 920 86 526.

Navnet Packnorth lever videre i den store nordiske emballasjekonkurransen Packnorth Award, som i fjor hadde sin prisutdeling under Scanpacks første dag. I år finner prisutdelingen sted 14. september, i forbindelse med en Scanpack Pop-up på den svenske messen i Gøteborg.

Packnews.se, packnews.no, signprintpack.dk og packnews.fi blir de nye sidene for emballasjenyheter.

Award.packnorth.se vil være stedet for emballasjekonkurransen Packnorth Award.

Les mer

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Siste nytt

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx