BillerudKorsnäs satser på «Internet of Packaging» med hjelp av norsk teknologi

PUBLISERT: 11 oktober 2016
OPPDATERT: 26 januar

|

For å løse fremtidens emballasjeutfordringer investerer BillerudKorsnäs i det norske innovasjonsselskapet Kezzler AS, som holder til i Oslo.

Kezzler er en global leder når det gjelder digital massekryptering for sikker produktidentifisering. BillerudKorsnäs utfordrer konvensjonell emballasje med en tydelig strategi om at en del av veksten kan genereres gjennom ny virksomhet og løsninger lenger frem i emballasjens verdikjede.

Internet of Packaging
Selskapet har dannet et venture-selskap som har som oppgave å finne og investere i interessante selskaper i en tidlig fase. Deretter er målet å jobbe tett med disse og sammen utvikle nye løsning innenfor emballasjeområdet.

Digitale emballasjeløsninger – også kalt «Internet of Packaging» – er et av områdene bedriften fokuserer på.

Investeringen i Kezzler er et første skritt i denne retningen, og i finansiell sammenheng er dette en liten investering for BillerudKorsnäs.

Unike koder på artikkelnivå
– Kezzler er en pioner i sin bransje med en teknologi som gir emballasje unike koder på artikkelnivå for identifisering av store volumer, sier Anders Persson, adm. dir. i BillerudKorsnäs Venture.

– Kezzlers teknologi er høyinteressant for matemballasje og andre forbrukervarer der sporbarhet og ekthet er viktig. Teknologien er også en kanel for interaksjon med forbrukeren. For oss er dette et strategisk viktig utviklingsområde.

Ifølge direktøren i Kezzler, Thomas Körmendi er BillerudKorsnäs en perfekt strategisk partner når det gjelder digitalisering og Internet of Packaging.

– Vi befinner oss i en sterk vekstfase der BillerudKorsnäs er vår første industrielle investor. Deres kunnskap om hele emballasjekjeden og emballasjemarkedet vil gjøre det lettere for oss i vår videre utvikling, sier Körmendi.

Koder som leses med smarttelefoner
Kezzler AS har utviklet en algoritme for unik kryptering av koder som påføres emballasje og enkelt kan leses med smarttelefoner.

Teknologien er sikker og kostnadseffektiv og kan brukes i industriell skala.
Kodene brukes for å tildele hver artikkel en unik identitet.

Dermed blir det mulig å spore varer i leverandørkjeden, å interagere med forbrukere og å beskytte produkter og varemerke mot forfalskning, alt i sanntid.

Les mer om Kezzler her.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada