BillerudKorsnäs forhandler om ny organisasjon

PUBLISERT: 14 mai 2018
OPPDATERT: 26 januar


I løpet av kort tid skal BillerudKorsnäs innlede forhandlinger om et forslag til en ny organisasjon med fullt resultatansvar i tre divisjoner.

– I min første tid i BillerudKorsnäs har jeg blitt slått av de gode forutsetningene vi har for lønnsom vekst, sier Petra Einarsson, VD og konsernsjef i foretaket.

Må bli raskere
– For å dra maksimal nytte av disse forutsetningen må vi bli raskere og ha en tydeligere ansvarsfordeling internt i selskapet. Dette innebærer en ny organisasjon med tre forretningsenheter med fullt resultatansvar, sier Einarsson.

BillerudKorsnäs er i dag bygget opp i en matrise med tre forretningsområder, en produksjonsorganisasjon og flere stabsfunksjoner som er organisert etter funksjon. 

Forslaget til ny organisasjon, som er gjenstand for kommende faglig forhandlinger, innebærer at bedriften i stedet organiseres i tre divisjoner som er delt i områdene sekk- og kraftpapir, kartong- og bølgepappmaterialer samt emballasjeløsninger.

Produksjonsanleggene vil tilhøre divisjonene for sekk- og kraftpapir, og kartong-  og bølgepappmaterialer. Detaljene i den fremtidige organisasjonen er ennå ikke bestemt men skal utvikles og forhandles frem trinnvis.

Konserledelsen skal også gjennomgås
Parallelt med dette arbeidet skal konsernledelsens roller og sammensetning også gjennomgås. Etter at forhandlingene er gjennomført, er ambisjonen at den nye organisasjonen skal bemannes og begynne å gjelde i den siste delen av 2018.

Ekstern offentliggjøring av finansielle resultater endres fra 1. januar 2019.

 

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller