BillerudKorsnäs forhandler om ny organisasjon

PUBLISERT: 14 mai 2018
OPPDATERT: 26 januar


I løpet av kort tid skal BillerudKorsnäs innlede forhandlinger om et forslag til en ny organisasjon med fullt resultatansvar i tre divisjoner.

– I min første tid i BillerudKorsnäs har jeg blitt slått av de gode forutsetningene vi har for lønnsom vekst, sier Petra Einarsson, VD og konsernsjef i foretaket.

Må bli raskere
– For å dra maksimal nytte av disse forutsetningen må vi bli raskere og ha en tydeligere ansvarsfordeling internt i selskapet. Dette innebærer en ny organisasjon med tre forretningsenheter med fullt resultatansvar, sier Einarsson.

BillerudKorsnäs er i dag bygget opp i en matrise med tre forretningsområder, en produksjonsorganisasjon og flere stabsfunksjoner som er organisert etter funksjon. 

Forslaget til ny organisasjon, som er gjenstand for kommende faglig forhandlinger, innebærer at bedriften i stedet organiseres i tre divisjoner som er delt i områdene sekk- og kraftpapir, kartong- og bølgepappmaterialer samt emballasjeløsninger.

Produksjonsanleggene vil tilhøre divisjonene for sekk- og kraftpapir, og kartong-  og bølgepappmaterialer. Detaljene i den fremtidige organisasjonen er ennå ikke bestemt men skal utvikles og forhandles frem trinnvis.

Konserledelsen skal også gjennomgås
Parallelt med dette arbeidet skal konsernledelsens roller og sammensetning også gjennomgås. Etter at forhandlingene er gjennomført, er ambisjonen at den nye organisasjonen skal bemannes og begynne å gjelde i den siste delen av 2018.

Ekstern offentliggjøring av finansielle resultater endres fra 1. januar 2019.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx