100 % returplast i Unilever-emballasje innen 2025

PUBLISERT: 18 januar 2017
OPPDATERT: 26 januar
|

Den globale næringsmiddel- og dagligvareprodusenten Unilever forplikter seg til at all deres plastemballasje skal være 100 prosent gjenvinnbar eller komposterbar i 2025.

Selskapet oppfordrer samtidig alle andre produsenter og leverandører av raskt bevegelige forbrukervare å følge etter eller å bidra til at denne gigantiske industrisektoren akselererer utviklingen mot en sirkulær økonomi.

Plastemballasje må behandles som en verdifull ressurs
Unilever skriver at det er en viktig prioritering å behandle plastembalalsje som en verdifull ressurs som må forvaltes effektivt. Man må komme bort fra dagens ”take-make-dipose”-modell og i stedet ta i bruk teknologi og produktløsnigner som er helt sirkulære.

Ifølge en konsernuttalelse forplikter Unilever seg til at all deres plastemballasje i 2025 skal bestå av plastmaterialer (både fossile og biobaserte) som er gjenbrukbare, gjenvinnbare eller komposterbare.

– Våre plastemballasjer spiller en avgjørende rolle for å gjøre våre produkter tiltalende, sikre og brukervennlig for våre forbrukere, sier Unilevers toppsjef Paul Polman.

–  Det er åpenbart av vi fortsatt skal benytte dette allsidige materialet, så vi må forsikre oss om at materialet håndteres på en ansvarlig og efektiv måte etter at det er oppbrukt hos forbrukeren.

Medlem i Ellen MacArthur Foundation
Unilever skal også fornye sitt medlemskap i miljø- og sirkulærøkonomi-organisasjonen Ellen MacArthur Foundation og støtte deres New Plastics Economy-initiativ.

Som en del av dette skal Unilever i løpet av tre år presentere en fullstendig redegjørelse over hvilke plastmaterialer som skal brukes i selskapets emballasjer.

Unilever vil dermed skape en palett i form av en plastprotokoll som kan brukes av alle selskaper innenfor næringsmiddelindustrien og andre raskt bevegelige forbrukervarer. Unilever sier også at de aktivt skal jopbbe for å gjenvinnen forskjellige plastmaterialer og forhindre at disse lekker ut i havene.

Bidrar til paradigmeskifte
– Vi må samarbeide med regjeringer og andre makthavere for å støtte en utvikling og oppskalering av effektive infrastrukturer for innsamling og gjenvinning av plastmaterialer. Dette er avgjørende for å få til en overgang til kretsløpsøkonomi, sier Paul Polman.

Ved å binde seg til ambisiøse mål for sirkulær økonomi med sine plastforpakninger bidrar Unilever til et paradigmeskifte og sender et sterkt signa tll hele industrien for fast moving consumergoods (FMC).

– Å kombinere materialvalg og design med effektive strategier og teknologi for håndtering og gjenvinning etter bruk er nettopp de metodene som kreves for å realsiere vårt New Plastics Economy-initativ, avslutter Polman.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada