VKMs miljøoppdrag blir utvidet på permanent basis

PUBLISERT: 1 mars 2018
OPPDATERT: 26 januar

I november 2017 ble VKMs miljøoppdrag utvidet på permanent basis. Som konsekvens endrer komiteen navn til «Vitenskapskomiteen for mat og miljø».

I 13 år har VKM levert risikovurderinger for å sikre trygg mat, matproduksjon og miljø i Norge. I november 2017 ble miljøoppdraget utvidet til også å omfatte vurdering av risiko ved fremmede organismer, handel med truede arter og mikrobiell økologi, etter en prøveperiode på to år.

Uavhengig aktør
– En naturlig konsekvens av det, er at vi endret navn til Vitenskapskomiteen for mat og miljø, skriver direktør Lars E. Hanssen i forordet til VKMs faglige årsrapport for 2017.

VKMs oppdragsgivere er Miljødirektoratet og Mattilsynet, og Klima – og miljødepartementet fremhevet VKMs faglige uavhengighet som begrunnelse da oppdraget ble utvidet.

– Det er vi svært glad for. Faglig uavhengighet er selve grunnmuren til VKM. For at samfunnet skal ha tillit til våre risikovurderinger, er det avgjørende at vurderingene ikke er farget av hensyn til politikk eller forvaltning, skriver Hanssen.

Norsk kontakt i EFSA
Sekretariatet i VKM er også norsk kontakt for EUs myndighet for næringsmiddeltrygget EFSA (European Food Safety Authority). Direktør Lars E. Hanssen er Norges representant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene innenfor områdene matbårne sykdommer, ernæring og næringsstoffer, forurensende stoffer, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler og produksjon og distribusjon av næringsmidler.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx