"Unngå å bruke ordet bærekraftig i din markedsføring"

PUBLISERT: 3 oktober 2023
OPPDATERT: 3 oktober

I Danmark advarer både Forbrukerombudet og Carsten Bøg, som er direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM om å bruke ordet «bærekraftig».

Det er stor støtte for at påstander om bærekraft og klima- og miljøbevissthet skal underbygges av dokumentasjon, sier Carsten Bøg, som i mange år har vært fanebærer for ulike klima- og miljømerker. Merker som Svanen, Blomsten, FSC og klimaberegningssystemet ClimateCalc har nemlig også fått stor utbredelse blant GRAKOMs medlemsmasse når det gjelder dokumentasjon av miljø- og klimapåstander. Likevel opplever han at mange blir overrasket over at ivrige påstander, der bærekraftsbegrepet er en del av markedsføringen, må følges til dørs av et atskillig «tyngre» dokumentasjonsarbeid. Han sier:

Carsten Bøg, direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM. Foto: GRACOM.

– Selv om jeg opplever forståelse fra selskapene når vi sier at tiltak som avfallssortering og energisparing alene er langt fra målet når det gjelder å promotere produktet som bærekraftig, opplever jeg både en viss forundring og kanskje også litt resignasjon, når vi forteller hva som faktisk skal til for å kunne bruke bærekraft i markedsføring.
Dette innebærer at en rekke forhold som menneske- og arbeidstakerrettigheter samt andre virksomhetsforhold skal vurderes og dokumenteres, på samme måte som en rekke kontinuerlige og utviklende aktiviteter skal foregå i virksomheten med sikte på forbedringer. Det overordnede poenget er at «bærekraftige» forhold ikke eksisterer. Det er alltid en mulighet for forbedring rundt neste hjørne. Så hvis ideen om å bruke begrepet «Bærekraft» i det hele tatt dukker opp, så må min anbefaling være å bruke begrepet relativt siden aktiviteter som å minimere energiforbruket eller redusere avfallet er en del av prosessen mot et mer «bærekraftig» produkt.

Bedrifter har følt seg presset av at «bærekraftig» brukes i fleng og på denne måten har blitt utvannet. I sin opprinnelige betydning, som beskrevet i Brundtland-rapporten, betyr det at bærekraftig utvikling defineres som utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine behov. Dette er ganske strenge krav og krever blant annet grundig kunnskap om hele produktkjeden for alle parametere innen bærekraft.

Nytt EU-direktiv om «grønne krav»

Carsten Bøg forteller at EU jobber med et nytt direktiv kalt Green Claims. Den er i utkast og er en ganske presis beskrivelse av retningslinjer for markedsføring av «grønne påstander».

– Jeg må innrømme at jeg er veldig spent på utkastet som foreligger. Det er både ganske lærerikt, og forplikter både EU-kommisjonen og medlemslandene til å forholde seg til de ulike klima- og miljømerkene. Utgangspunktet er at kun merker som inkluderer hele livssyklusen og vektlegger de enkelte sidene av livssyklusen kan brukes i EU i fremtiden.

Ifølge EU-kommisjonen er det mer enn 200 aktive miljømerker som ikke oppfyller dette kravet. Så Carsten Bøg ser på det nye direktivet som en game changer. Det vil i hvert fall i utgangspunktet være en ganske eksklusiv gruppe som kan oppnå disse sertifiseringene.

Les mer

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Skogsindustriene kommenterer på EU-kommisjonens forslag om rammeverk for skogsovervåking

Den svenske interesseforeningen Skogsindustriene hilser ambisjonen velkommen med forslaget som EU-kommisjonen la fram 23. november om overvåking av unionens skoger. Men….
skogx

KI gir coboten menneskeliknende oppfattelsesevne

Mens chatbots fortsatt er i de tidlige stadiene av å endre måten vi kommuniserer og samler informasjon på, gjør KI-teknologi allerede en forskjell på en annen arena: produksjonsindustrien. Dette ofte sammen med samarbeidende roboter (cobots), ifølge Universal Robots.
House of big vision AB 22-223 / Apotea

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada