"Unngå å bruke ordet bærekraftig i din markedsføring"

PUBLISERT: 3 oktober 2023
OPPDATERT: 3 oktober

I Danmark advarer både Forbrukerombudet og Carsten Bøg, som er direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM om å bruke ordet «bærekraftig».

Det er stor støtte for at påstander om bærekraft og klima- og miljøbevissthet skal underbygges av dokumentasjon, sier Carsten Bøg, som i mange år har vært fanebærer for ulike klima- og miljømerker. Merker som Svanen, Blomsten, FSC og klimaberegningssystemet ClimateCalc har nemlig også fått stor utbredelse blant GRAKOMs medlemsmasse når det gjelder dokumentasjon av miljø- og klimapåstander. Likevel opplever han at mange blir overrasket over at ivrige påstander, der bærekraftsbegrepet er en del av markedsføringen, må følges til dørs av et atskillig «tyngre» dokumentasjonsarbeid. Han sier:

Carsten Bøg, direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM. Foto: GRACOM.

– Selv om jeg opplever forståelse fra selskapene når vi sier at tiltak som avfallssortering og energisparing alene er langt fra målet når det gjelder å promotere produktet som bærekraftig, opplever jeg både en viss forundring og kanskje også litt resignasjon, når vi forteller hva som faktisk skal til for å kunne bruke bærekraft i markedsføring.
Dette innebærer at en rekke forhold som menneske- og arbeidstakerrettigheter samt andre virksomhetsforhold skal vurderes og dokumenteres, på samme måte som en rekke kontinuerlige og utviklende aktiviteter skal foregå i virksomheten med sikte på forbedringer. Det overordnede poenget er at «bærekraftige» forhold ikke eksisterer. Det er alltid en mulighet for forbedring rundt neste hjørne. Så hvis ideen om å bruke begrepet «Bærekraft» i det hele tatt dukker opp, så må min anbefaling være å bruke begrepet relativt siden aktiviteter som å minimere energiforbruket eller redusere avfallet er en del av prosessen mot et mer «bærekraftig» produkt.

Bedrifter har følt seg presset av at «bærekraftig» brukes i fleng og på denne måten har blitt utvannet. I sin opprinnelige betydning, som beskrevet i Brundtland-rapporten, betyr det at bærekraftig utvikling defineres som utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine behov. Dette er ganske strenge krav og krever blant annet grundig kunnskap om hele produktkjeden for alle parametere innen bærekraft.

Nytt EU-direktiv om «grønne krav»

Carsten Bøg forteller at EU jobber med et nytt direktiv kalt Green Claims. Den er i utkast og er en ganske presis beskrivelse av retningslinjer for markedsføring av «grønne påstander».

– Jeg må innrømme at jeg er veldig spent på utkastet som foreligger. Det er både ganske lærerikt, og forplikter både EU-kommisjonen og medlemslandene til å forholde seg til de ulike klima- og miljømerkene. Utgangspunktet er at kun merker som inkluderer hele livssyklusen og vektlegger de enkelte sidene av livssyklusen kan brukes i EU i fremtiden.

Ifølge EU-kommisjonen er det mer enn 200 aktive miljømerker som ikke oppfyller dette kravet. Så Carsten Bøg ser på det nye direktivet som en game changer. Det vil i hvert fall i utgangspunktet være en ganske eksklusiv gruppe som kan oppnå disse sertifiseringene.

Les mer

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Lush satser på POP

Nylig fortalte vi deg om Treforms vellykkede tester med Prevented Ocean Plastic, nå går det britiske kosmetikkselskapet Lush ett skritt videre og starter kommersiell bruk av materialet.
lush

Internasjonal bransjepresseundersøkelse om kunnskapene rundt PPWR

Det nederlandske bladet VerpakkingsManagement ønsker å identifisere behovet for informasjon angående Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). For å finne ut mer er det laget en undersøkelse med 16 spørsmål som har flere svaralternativer.
Kort

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx