Tysk undersøkelse visert stort potensial for gjenvunnet plast

PUBLISERT: 17 september 2021
OPPDATERT: 26 januar

– Produsentene av plastemballasje i Tyskland fokuserer på innovasjon og investeringer i hele verdikjeden for å kunne bruke mer gjenvunnet plast i sine produkter, forteller Isabell Schmidt, direktør i IK (foto IK).|

Det er et stort potensial for bruk av gjenvunnet plast i emballasje, visere en tysk undersøkelse som nylig ble gjennomført av GMV på oppdrag fra IK.

GMV er en organisasjon for forskning på emballasje, mens IK er en industriforening for plastemballasje.

Gjenvinning av plast er et av de heteste temaene i dag, og den tyske undersøkelsen viser at det er et stort potensial for å bruke gjenvunnet plast i plastemballasje. Ifølge undersøkelsen vil bruk av gjenvunnet plast i Tyskland lett kunne økes fra dagens 475.000 tonn til 960.000 tonn per år. Det er mer enn en fordobling og tilsvarer 22 prosent av det totale tyske produksjonsvolumet for plastemballasje.
Rapporten hevder også at den tyske plastemballasjeindustrien har som mål å bruke en million tonn gjenvunnet plast i sine produkter innen 2025.

Innovasjon og investeringer i verdikjeden

– Produsentene av plastemballasje i Tyskland fokuserer på innovasjon og investeringer i hele verdikjeden for å kunne bruke mer gjenvunnet plast i sine produkter, forteller Isabell Schmidt, direktør i IK.

– Fra 2017 til 1019 økte etterspørselen etter gjenvunnet plast med mer enn 18 prosent, samtidig som forbruket av jomfruelig plast minsket. Dette kommer av emballasjeindustriens enorme interesse for bruk av gjenvunnede materialer.

I den ferske rapporten slås det også fast at tilpasningspotensialet for gjenvunnet plast varierer med emballasjetypene. Noen emballasjer, som PET-flasker, kan allerede i dag produseres av 100 prosent gjenvunnet materiale, mens det finnes juridiske og tekniske hindre for mange andre emballasjetyper.

Undersøkelsen fastslår også at det verken er klokt eller mulig å bruke gjenvunnet plast til enhver pris. Noen typer emballasje stiller svært høye krav til kvaliteten på den resirkulerte råvaren. Det gjelder spesielt for matemballasje som står for 44 prosent av det tyske markedet.

Begrenset tilgang på egnede gjenvinningsmaterialer

– For tiden er det begrenset tilgang på egnede gjenvinningsmaterialer på markedet. Grunnen til dette er at plastgjevinning tidligere ble drevet for å oppfylle lovens gjenvinningskvoter, ikke av emballasjeindustrien råvarebehov, fortsetter Schmidt.
– Derfor har det vært små investeringer de siste årene i produksjon av gjenvunnet plast med høy renhet og som er egnet for matkontakt. Nå brukes en stor del av den resirkulerte plast i andre områder enn emballasje, som byggevareprodukter.

– Men også her innebærer bruken av gjenvunnet material at man redusere forbruket av jomfruelig plast og reduserer utslippet av CO2.
I undersøkelsen påpekes også at rammevilkårene for bruk av gjenvunnet plast for tiden endres radikalt. Det samme gjelder satsingen på produksjon av resirkulerte råvarer i stedet for fossile råvarer.

– Bransjens fremtidsvisjon er Tyskland skal være klimanøytralt innen 2045, og da må alle plast produseres av gjenvunnet material og andre fornybare råvarer.
En stor utfordring for bruk av gjenvunnet plast i emballasje er få til effektiv innsamling. En stor del av av plastavfallet havner fortsatt i restavfallet.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx