Tydelig tilbakemelding til Zero om plastemballasje

PUBLISERT: 30 august 2018
OPPDATERT: 26 januar


Zero inviterte nylig emballasjeprodusenter og – brukere til en workshop om fem mulige virkemidler for å redusere bruk av fossil plastemballasje. 

Zero har blitt utfordret ev Siv Jensen om å komme med løsninger på plastproblemet. Organisasjonen ga byrået Accenture i oppgave å kartlegge ulike virkemidler. Fem mulige virkemidler kom best ut av denne prosessen, og på workshopen fikk deltakerne i oppgave å velge blant disse.

Her er de fem utvalgte virkemidlene:
1. Miljøavgift på mengde fossil plastemballasje
2. Utvidet materialavgift på drikkevareemballasje
3. Krav om en andel fossilfri plast
4. Tilskudd til forskning
5. Felles mål og handlingsplan for å oppnå fossilfri andel av plast

Forsamlingen ble delt i fire grupper som fikk noen minutter på å diskutere seg fram til hvilket tiltak de syntes var best. Deretter fikk de ytterligere noen minutter på å lage en begrunnelse for sitt synspunkt.

Resultatet var rimelig entydig: Ingen ville ha miljøavgift på fossil plastemballasje eller krav om en andel fossilfri plast. En av gruppene gikk for utvidet materialavgift på drikkevareemballasje, mens de andre valgte tilskudd til forskning/felles mål og handlingsplan.

Vil prioritere kamp mot matsvinn
Det var en uttalt oppfatning blant de fremmøtte om at kampen mot matsvinn og arbeidet med å bevare mathygienen er viktigere enn å redusere fossilt innhold i emballasjen. Samtidig er norske bedrifter gjennom EØS-avtalen forpliktet til å jobbe for å bidra til å øke materialgjenvinningen.

Zero har som mål å redusere fossilt innhold i plastemballasje, og de likestiller resirkulert plast med plast laget av fornybare materialer. TINE er blant de aktørene som har tatt i bruk fornybar plast på kartonger og skrukorker.

Foreløpig er det ikke tillatt å bruke resirkulert plast i kontakt med matprodukter, så det kreves en del forskning før dette kan gjennomføres. Trolig må det også gjennomføres endringer i verdikjeden for å få bedre kontroll og bedre kvalitet på den innsamlede emballasjen. 

Verdikjedesamarbeid om sirkulær plastemballasje er igang
Emballasjeforeningen har nylig opprettet «Forum for sirkulær plastemballasje», der sentrale aktører i emballasjens verdikjede er med.

Forumet skal blant annet utvikle et veikart for å veise hvordan plastemballasje kan sirkulere i en sirkulær verdikjede. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid dette arbeidet tar, men næringslivet er på banen. 

I kjølvannet av EUs plaststrategi, et nytt avfallsdirektiv og et foreslått plastdirektiv er norske produsenter gjennom EØS-avtalen bundet til å arbeide med å nå disse nye målsettingene. På sikt vil trolig disse tiltakene også føre til at den fossile andelen i plastemballasje går ned.

 

 

Les mer

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Siste nytt

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x