TINE vil ha kundene til å bestille varer sjeldnere

PUBLISERT: 1 mars 2017
OPPDATERT: 26 januar


Fra 1. februar innførte TINE et gebyr på ordrer som er lavere enn 1500 kroner. Årsaken er dårlig lønnsomhet på små leveranser.

I forbindelse med innføringen av gebyret er det viktig for TINE å bidra til at kundene sparer gebyr gjennom å bestille mer planlagt og sjeldnere.

Dialog med kundene
TINE ønsker å gjøre dette gjennom dialog med kundene slik at kjøpmennene som rammes kan unngå gebyr gjennom større og mer hensiktsmessige leveranse. TINE kontakter alle berørte kjøpmenn for å bistå i dette arbeidet.

Grunnen til at det kan spares gebyr på ytterligere planlegging er: Dersom en kunde bestiller varer for 1100 kroner tre ganger i uka gir dette 300 kroner i gebyr.

Gjennom å gå over til to ukentlige leveringer, blir det billigere. Da blir det to bestillinger som hver er på 1650 kroner. Dette ligger da over 1500 kroner, og gir ikke gebyr.

TINE ønsker godt kjøpmannstilbud i distrikts-Norge
TINE forstår at denne saken engasjerer, og har frem til nå hatt fri levering for ordre over minsteordren på 200 kroner til dagligvarekunder.

TINE er en selvsagt del av Distrikts-Norge med eiere over hele Norge. TINE er dessuten stor arbeidsgiver med meierier over hele landet. Omleggingen skjer som følge av flere årsaker.

TINE må styrke lønnsomheten på små leveranser som skal styrke lønnsomheten for TINEs eiere.
Samtidig skal også dette bidra til mer hensiktsmessige leveranser for kjøpmennene. Dette vil også kunne bidra til mindre kjøring som også bidra til mindre klimagassutslipp.

Del av større omlegging
Omleggingen er en del av en større planlagt omlegging på alle vareleveranser over hele Norge med endrede gebyrer på leveranser, en prosess som startet med andre kundegrupper i 2015. Det er også slik at konkurrerende aktører på distribusjon har tilsvarende gebyrer.
 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx