TINE skal bli Europas mest klimavennlige meieribedrift

PUBLISERT: 27 november 2017
OPPDATERT: 26 januar

||

I 2025 har TINE en ambisjon om å ha Europas laveste klimagassutslipp per liter melk levert til forbruker, noe som krever tiltak i transport og produksjon.

-Vi er allerede et godt stykke på veien mot målet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, og viser til at hele verdikjeden fra gård til bord skal levere på miljø. 

80 prosent fornybar energi
TINEs meierier benytter seg av i dag av energi som er over 80 prosent fornybar. Og i 2025 skal alle meieriene og transportvirksomheten være over på fornybare energikilder. På meieriene er det elektrifisering og bioenergi som erstatter fossil energi.

-Vi er kommet så langt i det grønne skiftet på produksjonssiden at vi ikke lenger snakker om muligheter, men konkrete resultater, sier Galtung.

TINE satser også på kraftfulle miljøtiltak innenfor transport. TINE kjører 58 millioner kilometer i året, og mye av utslippene knyttet til industrisiden, kommer fra transport av melk og varer.

Tror på flere energiformer i transport
Når det gjelder alternativene til fossil energi på transportsiden, tror ikke Galtung at det finnes et fasitsvar på dette i dag.

-Vi tror framtidens transport kommer til å basere seg flere energiformer. El kan fungere godt i forhold til distribusjon i byene, mens bioenergi og hydrogen kan være gode løsninger for mellom- og langtransport, sier Galtung.

Han viser til at TINE i disse dager fyller flere biler med biogass fra kumøkk og husholdningsavfall hos Greve Biogass i Vestfold. – Vi kjører da på møkk fra våre egne kuer, og dette er sirkulærøkonomi i praksis.

TINE har også, som den første transportaktøren i Norge, bestilt lastebilenes svar på Tesla, Nikola One. Bilen, som er ment for langtransport, har over 1000 hestekrefter og går på elektriske motorer drevet av hydrogen.

Den klimasmarte bonden
Også hos bonden skjer det mye spennende på energisiden. Mange melkebønder har erstattet fossile energikilder med bioenergi, for eksempel flis, mens andre satser på solceller og vindkraft.

TINE har også utviklet en miljøkalkulator som nå gir bonden en oversikt over klimagassutslippene per liter produsert melk.

-Sammen med gode klimaråd fra rådgivningskorpset vårt, så kan bonden iverksette mange effektfulle tiltak både i forhold til fôrsammensetning og når man høster graset med tanke på fiberinnhold. Noen av tiltakene kan i sum gi 20 prosent lavere metangassutslipp fra kua, understreker Galtung.

-I sum vil alle tiltakene skape de mest bærekraftige meieriproduktene i markedet, avrunder Galtung.

 

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller