TINE har stabilt resultat til tross nedgang for melk

PUBLISERT: 24 august 2016
OPPDATERT: 26 januar


Et godt salg av iskrem, en bra start for den nye yoghurt-serien og en positiv utvikling i ostekategorien bidro til et stabilt resultat for TINE.

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 510 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 19 millioner kroner mot samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak godt salg i iskremvirksomheten.

Mindre nedgang i volumet for melk
– Veksten for melk er positiv, volumet er fortsatt nedadgående, men ikke så mye som før, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

– Vår nye serie av «Yoghurt Fyldig» har også vist en bra start, noe som viser at innovasjonsarbeidet vårt går riktig vei.

Kategorien søtmelk hadde verdivekst både i andre kvartal og hittil i år og det var TINE som drev denne veksten. Det var en svak volumnedgang for totalkategorien i andre kvartal. TINE hadde bedre utvikling enn totalkategorien i volum.

Positiv for Norvegia
I ostekategorien var det en positiv utvikling i verdi for både totalkategorien og TINE hittil i år. For TINE var det spesielt Norvegia som stod for den positive utviklingen. Yoghurt har hatt et positivt kvartal.

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 681 millioner kroner i andre kvartal 2016, en økning på 4,8 prosent i forhold til andre kvartal 2015.
Driftsresultatet i andre kvartal 2016 ble 19 millioner kroner, en økning på 2 millioner kroner i forhold til andre kvartal 2015. Dette skyldtes hovedsakelig økt salg og bedrede marginer, spesielt i USA.

Målt i volum var salget av Jarlsberg 1 prosent høyere i andre kvartal 2016 mot tilsvarende periode i 2015. Til tross for at lave melkepriser internasjonalt presser ned prisen på ost, er det positivt å se at Jarlsberg® fortsatt selger godt og at merkevaren holder seg sterk.

Bygger i Irland
Med bakgrunn i endret etterspørsel i innland og utfasing av eksportstøtte for landbruksprodukter innen utgangen av 2020, har TINE utredet hvordan produksjonskapasiteten for osteprodukter skal tilpasses fremtidige behov.

TINE planlegger derfor å utvide samarbeidet med det irske selskapet Dairygold, med mål om å utvide produksjonen i Irland for å sikre levering av Jarlsberg® utenfor Norge.

For Diplom-Is var andre kvartal et godt kvartal sammenlignet med 2015. Salgsinntektene var vesentlig høyere og dette skyldes både et godt vær samt flere suksessfulle lanseringer både for småis og boksis. På kostnadssiden har realiserte effekter fra effektiviseringsprosjektene bidratt.

Diplom-Is har kjøpt selskapet Laguna Produkter, som blant annet står bak merkene «Brain Cooler, Shave Ice og Blizz Drinks».

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada