COVID-19 skaper dilemma om mattrygghet og miljø

PUBLISERT: 18 november 2020
OPPDATERT: 26 januar

Tetra Pak Index 2020 Cover page|Tetra Pak Index 2020 Cover page|Adolfo Orive President & CEO of Tetra Pak

Et forskningsstudium fra Tetra Pak og Ipsos viser at forbrukere er bekymret for matsvinn, mens miljøbekymringer overgår alt unntatt COVID-19.

Hele 77 prosent av forbrukerne globalt ser på matsvinn som en nøkkelutfordring og over to tredeler er bekymret for mattryggheten. Miljøbekymringer overgår alt unntatt Covid-19.
Tetra Pak mener at funnene peker mot et dilemma for forbrukere som prøver å balansere kritiske prioriteringer når det gjelder menneskehetens eksistens gjennom trygg mat og bærekraftig utvikling av planten vi lever på.

Globale bekymringer

Den 13. utgaven av Tetra Pak Index viser at de globale bekymringene over mattrygghet og fremtidens matforsyninger har vokst fra 30 prosent i 2019 til 40 prosent. Over halvparten mener at økt mattrygghet må være matprodusentenes viktigste oppgave i dag og i fremtiden.

I årets studie knyttes helse til mattrygghet og hygiene, da to av tre mener å være sunn er å være trygg, mens 60 prosent av forbrukerne globalt sier at de er bekymret for om maten de kjøper er hygienisk og trygg.

Når de blir spurt om emballasjens rolle, svarer forbrukerne at å sikre mattryggheten er den viktigste oppgaven. De er også bekymret for at miljøinnovasjoner i emballasjen kan påvirke mattryggheten., selv om flertallet sier at bærekraftig emballasje blir viktig for mat- og drikkevaremerkene

Adolfo Orive, President og CEO i Tetra Pak kommenterer:
Adolfo Orive President og  CEO i Tetra Pak

– Covid-19-pandemien har endret status quo, akselerert trender og skapt et nytt landskap av forbrukerbehov og muligheter for bedriftene å bygge på. Industrien har et spesielt behov for å ta tak i dilemmaene om mattrygghet og miljøhensyn.

– De må heve seg for å møte menneskenes behov for mat og samtidig ivareta planetens økosystem. Det er der emballasjen kan spille en viktig rolle for å skape harmoni.

– I nært samarbeid med våre kunder og interessenter er vi allerede på en reise for å skape bærekraftig matemballasje – en kartong som er laget utelukkende av ansvarlig dyrkede fornybare råvarer eller resirkulerte materialer.

– Emballasjen må samtidig være fullt resirkulerbar og karbonnøytral for å inngå i vår distribusjon og oppfylle våre krav til mattrygghet. Dette er kritiske skritt for å bygge en bærekraftig fremtid for neste generasjon, spesielt i kjølvannet av COVID-19.

Matsvinn kommer høyere på agendaen
Tetra Pak Index 2020 Cover page

Tetra Pak Index 2020 har også søkelys på hvordan matsvinn kommer høyere på agendaen og blir sett som en bekymring av mer en 75 prosent av respondentene. COVID-109 har ført til ettervirkninger i verdikjedene som igjen har økt oppmerksomheten på matsvinn som en presserende sak.

Det er sannsynlig at denne følelsen vil vokse videre, etter hvert som verden vil slite med å fø en voksende befolkning, Forbrukerne oppgir at matsvinn er deres miljøsak nummer 1 mens produsentene har dette som en av sine tre viktigste prioriteter.

Forvirrende merking er en barriere, og merkevarene har dermed en mulighet til å kommunisere bedre. – I år har Tetra Pak Index lagt vekt på voksende forbrukerbekymringer og sosiale utfordringer som speiler den akademiske undersøkelsen, sier Dan Esty, Hillhouse professor ved Yale University.

– Den voksende globale befolkningen vil trenge opptil 70 prosent mer mat innen 2050. I en tid der det biologiske mangfoldet, klimaforandringer og mattrygghet er under press, er det et akutt behov for forandring.

– Modige initiativer, slik Tetra Pak gjør ved å tenke nytt om fremtidens matemballasje, er hva tiden trenger.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx