Svekket resultat men håp om bedring for Nortura

PUBLISERT: 25 oktober 2018
OPPDATERT: 26 januar


Resultatet for Nortura i andre tertial i 2018 var svakere enn i fjor, men konsernsjef Arne Kolberg lover at innførte tiltak vil gi effekt på sikt

– Vi er godt i gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten i løpet av en tre-års periode. Dette fører til høye engangskostnader på kort sikt. Samtidig vet vi at tiltakene gir positivt effekt, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Tørke og små marginer
EBITDA-resultatet for 2.tertial 2018 er 42 millioner svakere sammenlignet med 2.tertial i fjor, eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner. Driftsresultatet i 2.tertial svekkes med 36 millioner kroner mot fjorår, eksklusive omstillingskostnadene.

Sommerens tørke bidro til noe høyere slakting av storfe og samtidig svekket salg av grillsortiment i siste halvdel av grillsesongen som følge av restriksjoner for grilling. Høyere aktivitet i datterselskapene, medførte at omsetningen i konsernet likevel endte på nivå med fjorår.

– Fordi vi har små marginer blir vi sårbare for hendelser utenfor vår kontroll, som sommerens tørke, sier Kolberg.

Nedgang i merkevaresalget
Samtidig påvirkes tertialresultatet av nedgang i merkevaresalget og lavere resultatbidrag fra datterselskapene. Implementering av SAP som IKT-plattform krever for tiden mye fokus fra ledelse og nøkkelpersoner.

Resultat før skatt viser et underskudd på 9 millioner kroner i 2.tertial og et underskudd på 135 millioner kroner hittil i år. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er tredje tertial vanligvis det sterkeste tertialet.

– Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier Kolberg.

Opptur for kylling
Norturas markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,7 prosent per 2.tertial, ned 0,9 prosentpoeng mot samme periode i fjor.

Nortura har positiv utvikling i dagligvaresalget for kategoriene kylling, egg og spekepølser, mens salget av kjøttdeig, ferdigmat, pølser og stykket kjøtt var lavere enn fjorår. I storkjøkkenmarkedet har Nortura en salgsvekst på 4,3 prosent  hittil i år. 

I denne kanalen vokser salget av kylling og egg, mens salget av ferdigmat og pølser faller noe.
Nortura gjennomfører et treårig forbedringsprogram hvor reduksjon av antall ansatte er ett av tiltakene.

Reduserte kostnader
Forbedringsprogram som er iverksatt for å løfte resultatet i Nortura bidrar til reduserte kostnader knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader.

Konsernets driftsinntekter i 2.tertial endte på 7,5 milliarder kroner, en nedgang på 0,4 % målt mot fjorår. Svakere merkevaresalg bidro til at omsetningen i morselskapet falt med 1,7 prosent, til tross for økt salg i storkjøkkenmarkedet og økt salg av helslakt til industrimarkedet.

 

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance