Stort potensial for mer strømsparing i industrien

PUBLISERT: 30 mars 2017
OPPDATERT: 26 januar

En ny undersøkelse fra SFS (Siemens Financial Services) viser et betydelig uutnyttet potensial for strømbesparelse for produksjonsindustrien over hele verden.

Undersøkelsen fra Siemens Financial Services(SFS) er utført blant verdens 20 ledende produsenter av industriutstyr og viser at strømforbruket i produksjon har vokst betydelig de siste årene. Nordiske land har et overforbruk på industriell elektrisitet på 15,6 prosent.

Nordisk industri har et stort overforbruk
Undersøkelsen beregner potensialet for industriell industrieffektivitet, som defineres som andelen av nåværende elektrisitetsforbruk som kan spares inn hvis mer elektrisitetseffektivt utstyr installeres.

Blant de geografiske områdene i undersøkelsen varierte tallene for potensiell energibesparelse fra cirka 14 prosent til rundt 20 prosent. I Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige) er potensialet for industriell elektrisitetseffektivitet rundt 15,6 prosent.

Det er høyere enn tallene for Tyskland (14,5 %) og Spania (14,2 %), men lavere enn for utviklingsøkonomiene Kina (17,2 %) og Russland (19,1 %).
 
Dette viser at det finnes ytterligere potensial for å redusere elektrisitetsforbruk i Norden og at dette kan utnyttes ved å sette inn energieffektivt utstyr i produksjonsprosessen, enten for strømgenerering eller å redusere elektrisitetsforbruket.

Solcelleenergi i Spania
Spanias ledende posisjon kan delvis tilskrives at spanske produsenter er spesielt aktive når det gjelder å generere solcelleenergi for å subsidiere elektrisitetsbehovet på anleggene. Tysklands rangering antas å være et direkte resultat av entusiastiske og effektive tiltak når det gjelder energieffektivitet – både investering og implementering.

I Russland kjennetegnes den etablerte industrisektoren ofte av eldre utstyr som er mindre energieffektivt. Derfor er det store muligheter for besparelser når det gjelder elektrisitetseffektivitet ved oppgraderinger og utskiftninger på anleggene.

Siden elektrisitet utgjør en stadig større andel av industriens energiforbruk, har spørsmålet om optimalisering av elektrisitetsforbruket blitt en stadig større utfordring for produksjonssektoren. Elektrisitetsforbruk innen produksjon har økt tre ganger raskere enn det totale energiforbruket de siste 40 årene.

Det utgjør nå over en fjerdedel av industrielt energiforbruk. Samtidig har enhetskostnaden for elektrisitet økt betydelig det siste tiåret. Reduksjon av elektrisitetsforbruket er derfor avgjørende for at produksjonssektoren skal ha en sunn økonomi.   
 
Vil øke el-effektiviteten

Produsenter over hele verden fokuserer på å installere mer elektrisitetseffektivt utstyr for å redusere elektrisitetsforbruket og -kostnader. Dette kan variere fra optimaliserte motordrevne systemer og automatiseringssystemer til utnyttelse av varme fra produksjonsprosesser for elektrisitetsgenerering.
 
– Investeringer i teknologier for elektrisitetseffektivitet bidrar ikke bare til å redusere energiforbruket, produksjonskostnadene og karbonutslipp, kommenterer Salgssjef Industri Norge SFS, Bent Erik Laustsen.

– Nytt utstyr gir ofte produksjons- og kapasitetsforbedringer som bonus, noe som forbedrer forretningsresultatene og konkurransekraften.
 
Bærekraftig utvikling
Etter hvert som økonomisk bærekraft blir en stadig viktigere faktor når det gjelder teknologiinvesteringer, har teknikker for aktiva-finansiering vist seg å være kostnadseffektive, rimelige metoder for å finansiere investeringer i og oppgraderinger til energieffektivt utstyr. 

Denne formen for «betal-når-du-sparer»-finansiering er utformet for å balansere den månedlige kostnaden til nytt utstyr mot energibesparelsene som utstyret gir. Dette vil være svært viktig for å utvikle og øke energieffektivitetsmarkedet innen global produksjon. 
 
Slik ble undersøkelsen gjennomført

En uavhengig undersøkelse ble utført blant verdens 20 ledende produsenter av industriutstyr mellom siste del av 2014 og starten av 2015. Respondentorganisasjonene ble bedt om å anslå det grunnleggende potensialet for elektrisitetseffektivitet i de undersøkte geografiske områdene – Kina, Frankrike, Tyskland, India, Polen, Russland, Skandinavia, Spania, Storbritannia, USA og Tyrkia – basert på dagens tilgjengelige teknologi for elektrisitetseffektivitet.

Et gjennomsnitt av respondentenes beregninger ble deretter beregnet for hvert undersøkt land.

Ytterligere informasjon om Financial Services Division er tilgjengelig på www.siemens.com/finance

Les mer om digitalisering av produksjonen på Emballasjeforeningens nettside. 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx