Smurfit Kappa med nye mål for bærekraft i Better Planet 2050

PUBLISERT: 28 januar 2021
OPPDATERT: 26 januar

Tony Smurfit, konsernsjef i Smurfit Kappa, ||

Med  rapporten «Better Planet 2050» forplikter konsernet seg til å innføre ambisiøse mål for nye områder og å oppdatere eksisterende bærekraftsmål.

Smurfit Kappa har kunngjort nye og ambisiøse bærekraftsmål for en rekke områder. De nye målene skal ytterligere redusere miljøavtrykket, øke støtten til lokalsamfunn der konsernet har virksomhet, og forbedre de ansattes hverdag.

Bærekraftsarbeid rapportert siden 2005

Disse målene er basert på selskapets etablerte bærekraftsarbeid, som har blitt rapportert siden 2005, og de er i tråd med forpliktelsene i Better Planet 2050.

Better Planet 2050 viser Smurfit Kappas fortsatte søkelys på bærekraft, med mål om miljømessig og samfunnsmessig bærekraft innen områder der selskapet mener det gir de beste resultatene.

Dette inkluderer å tilby bærekraftig emballasje til kundene, redusere selskapets miljøavtrykk når det gjelder vannbruk, avfall og karbonutslipp, og å støtte lokalsamfunnene, fremme inkludering og mangfold samt ha fokus på helse og sikkerhet.
Målene som er identifisert, er konkrete, målbare og utgjør en plan for å levere resultater på både kort, mellomlang og lang sikt.

Tony Smurfit, konsernsjef i Smurfit Kappa, sier:
Multipack-løsning i bølgepapp erstatter plast.

– Bærekraft har alltid vært en del av DNA-et vårt, men nå er det viktigere enn noensinne å tenke over hvordan vi behandler planeten vår, hvordan vi kan skape en mer inkluderende verden og hvordan vi kan sikre større likestilling i lokalsamfunnene våre.

– Det kreves en større innsats for å løse disse globale utfordringene. Derfor definerer vi nye og mer ambisiøse mål for både kort og lang sikt.

– Better Planet 2050 viser vår forpliktelse til å ta vare på det som betyr mest for oss – planeten vår, menneskene våre og virksomheten vår – i form av tydelige og ambisiøse mål som skal føre til handling og atferd som sikrer bedre resultater.

Chain of Custody

Smurfit Kappa regner seg selv som bransjeleder når det gjelder levering av Chain of Custody-sertifiserte og bærekraftige emballasjeløsninger til kundene. Selskapet skal øke antall sertifiserte leveranser til kunder til 95 prosent, som er en økning fra dagens mål på 90 prosent. Chain of Custody-sertifiserte leveranser er helt avgjørende for å sikre åpenhet og sporbarhet for kunder som stoler på at det brukes bærekraftige råvarer.

Som en stor vannbehandler, ikke en stor forbruker av vann, sørger det nye målet for at selskapet reduserer det totale vanninntaket.

Som produsent av produkter som er fornybare, resirkulerbare, resirkulerte og biologisk nedbrytbare, skal selskapet fortsette å finne alternative måter å gjenbruke, resirkulere og gjenvinne avfall på for å redusere mengden som leveres til deponi.

Ambisiøse mål
En britisk undersøkelse viser at både produsenter og forbrukere er opptatt av bærekraft.

I fjor definerte Smurfit Kappa selskapets hittil mest ambisiøse mål – å oppnå minimum netto nullutslipp av CO2 innen 2050.

For å vise at Smurfit Kappa bryr seg om menneskene og lokalsamfunnene selskapet har virksomhet i, har det blitt iverksatt en rekke tiltak, inkludert en enda større årlig reduksjon i TRIR (Total Recordable Injury Rate). I tillegg har selskapet uttrykt et mål om å sikre mer enn 30 prosent kvinneandel.
Og selskapet skal donere mer enn 24 millioner euro over de neste fem årene for å støtte tiltak i lokalsamfunnet. Det er en videreføring av det omfattende frivillige arbeidet som allerede gjøres i lokalsamfunn over hele verden.

Tony Smurfit sier også: – Vi vet at samfunnsansvar, som vi viser i vår kontakt med ansatte, partnere og lokalsamfunn, kan forbedre hverdagen for mange. Det er helt avgjørende at vi skaper en bærekraftig fremtid for alle.

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller