Siste nytt om matkontaktmaterialer ble presentert på konferanse i Brussel nylig

PUBLISERT: 15 desember 2016
OPPDATERT: 26 januar

Konferansen «Plastics & Paper in contact with foodstuffs» ble arrangert i Brussel 7.-9. desember og tok opp den siste utviklingen når det gjelder matkontaktmaterialer.

På konferansen presenterte man siste nytt om emballasje i plast og papir som kommer i kontakt med matvarer, men også trykkfarger og tilsetningsstoffer ble omtalt. Her ble det også gitt en oppdatering om regelverket i EU (FPF) og USA.

Selvlysende merking
Den nyeste forskningen på selvlysende merking for å kunne sortere materialer laget av mat fra non-foodmaterialer i gjenvinningsstrømmene ble gjennomgått av Edward Kosior, adm dir i Nextek Ltd.

Samsvaret med matkontaktregelverket for de nye matvarene med selvlysende merking blir nå undersøkt. Ved gjenvinning kan markørene raskt fjernes.

Bioplast i matkontaktmaterialer
Jane Muncke, adm dir i Food Packgaging Forum Foundation, snakket om bioplast i matkontaktmaterialer. Hun slo fast at slik emballasje ikke er noen løsning mot økende plastforurensning.

Men bioplast kan vurderes som en hjørnestein i den sirkulære økonomien som fokuserer på gjenvunnet plast som er laget av fornybare ressurser som organisk avfall.

Som konvensjonell plast må bioplast evalueres nøye for å sikre kjemisk sikkerhet, og dagens tilnærming til å avdekke kjemisk risiko kan forbedres, basert på en vitenskapelig forståelse.

Migrasjon fra plast
Roland Franz i Fraunhofer IVV forskningsinstitutt presenterte en ny undersøkelse om migrasjon fra oligomer i matkontaktpolymerer. Oligomer er ikke definert i EU-regelverket, da de ikke kategoriseres som non-intentionally tilsatte substanser (NIAS).

Franz påpekte at oligomer er typisk for en spesiell polymerprodukjonsprosess og at de dermed bør ses på som en polymerrelatert substans.

Han definerte to typer av oligomer, en som inneholder oligomer som har mistet monomerenes funksjonalitet og dermed ikke er farlig, mens den andre har oligomer med latent funksjonalitet fra monomerer og dermed kan evalueres med kunnskap om monomerer.

Forslag til ny tilnærming
Dario Danelli, Director Analytical & Regulatory Affairs I SealedAir presenterte et forslag om en ny tilnærming til lovgivning for matkontaktmaterialer, basert på risikoanalysen som ble presentert i januar 2016.

Danelli mener at alle matkontaktmaterialer, enten de er laget i plast eller andre materialer, skal reguleres etter samme kriterier. Målene skal baseres på eksponering, og risikovurdering brukes som hovedmetode for å vurdere sikkerhetsrisiko i matkontaktmaterialene.

Peter Oldring i Valsar presenterte en oppdatert versjon av Facet programvare som kan lastes ned gratis på JCRs nettside.

Åpen kommunikasjon
Paul Ernshaw, emballasjesjef i Tesco, viste de forskjellige perspektivene på emballasjesikkerhet hos de forskjellige leddene i forsyningskjeden. Han konkluderte med at åpen kommunikasjon mellom dagligvarehandelen og dens leverandører er helt essensielt.

Marta Lara, sjef for FCM i ITENE fortalte om selkapets utvikling og registrering av matkontaktmaterialer i nanokompositter, basert på PLA forsterket med nanoleire.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx