Trygg mat og bærekraftig emballasje og etiketter i fokus

PUBLISERT: 18 februar 2020
OPPDATERT: 26 januar

Bærekraftig emballasje er en løsning på globale utfordringer, ifølge UPM Raflatc.||Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, presenterte nytt om Forum for sirkulær plastemballasje.||Skipnes Etikett anbefaler kortreiste løsninger, både når det gjelder band og etiketter..|Geir Hagen og Mona Grudt, som ledet seminaret.

Da Skipnes Etikett feiret 50-årsjubileum i Trondheim, arrangerte de samtidig et seminar med inviterte foredragsholdere. De fikk også plass til en nyhet.

Geir Hagen og Mona Grudt, som ledet seminaret.

Administrerende direktør Geir Hagen åpnet seminaret ved å introdusere Mona Grudt som dagens konferansier. Og siden det var etikettleverandørens dag, var det naturlig at den finske etikettmaterialprodusenten UPM Reflatac åpnet seminaret.

– Vi planter fire nye trær for hvert tre vi tar ut av skogen og bruker hele treet. Vi jobber også med å optimere produktene med flere meter papir per rull, fortalte Claus Søndergård.

Stian Horten i Nutrimar snakket om betydningen av en ren sone for næringsmiddelbedrifter. Selskapet inngår i Kverva-gruppen, der også Insula og Salmar er med. Og selv om Nutrimar har bakgrunn i fiskeindustri, har de nå gitt seg i kast med kylling som et nytt satsingsområde.

– Siden vi er sertifisert i henhold til GMP+ setter vi egne standardkrav til emballasje og etiketter. Det er viktig for oss at emballasje og etiketter er produsert i ren sone, fortalte han.

Isfjord har fjernet 35,1 prosent plastemballasje gjennom optimering av emballasjen.
Alle bør feie for sin egen dør

Isfjord Norway tok i bruk en ny fabrikk i Orkanger i 2019 der de foredler cirka 5.000 tonn laks og ørret årlig.

– Vi har fått krav fra NorgesGruppen om å redusere plastforbruket med 20 prosent innen 2025, noe som høres mye ut. Vi fant ut at det gikk an å optimere pakningen. Denne endringen ga alene 35,1 prosent redusert plastbruk. I tillegg ga den økt produksjon og andre besparelser, fortalte Lars Krogh.

Endringen medførte at bedriften byttet ut alle sine tre pakkemaskiner.

– Jeg tror at alle bør feie for sin egen dør og se om noe kan gjøres bedre og se i avfallet om noen kan brukes om igjen. Men det burde være en ordning der man kunne få hjelp til å gjennomføre slike prosjekter, sa han.

Det ble ikke nevnt på seminaret, men Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen gjennomfører flere gratis seminarer rundt om i Norge med nettopp avfallsreduksjon og emballasjeoptimering som tema.

Forum for sirkulær plastemballasje videreføres
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, presenterte nytt om Forum for sirkulær plastemballasje.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, fortalte om Forum for sirkulær emballasje som ble startet på initiativ fra styret i foreningen. Forumet lanserte et veikart i 2019 der en rekke tiltak foreslås for å øke gjenvinning og gjenbruk av plastemballasje.

Nå videreføres forumet, og flere nye prosjekter er satt i gang. Emballasjeforeningen skal bidra til økt kompetanse om plastemballasjens funksjoner i næringsliv, undervisningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Dessuten skal foreningen bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Emballasjeforsk har fått som oppgave å utvikle alternative emballasjematerialer til jomfruelig plast i direkte kontakt med næringsmidler eller annen type anvendelse. SmartPack 2030 skal redusere antall plastmaterialer som benyttes til emballasje. Prosjektet skal blant annet kartlegge bruk, egenskaper, bruksområder og egnethet for ulike plastmaterialer benyttet i emballasje. Grønt Punkt Norge bidrar med Plastløftet, mens Avfall Norge og Loop skal sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge.

– Vi vil gjerne ha med flere aktører i Forum for sirkulær plastemballasje, sa Kari Bunes

Ny kyllingfabrikk i Orkanger
Klara Steinvik fortalte om den nye kyllingfabrikken som Norsk Kylling bygger i Orkanger.

Det skjer mye i Orkanger for tiden, og Norsk Kylling er en annen aktør som bygger ny fabrikk som skal åpnes neste år.
– Vi produserer for over en milliard kroner i eksisterende fabrikk, men vil øke mattryggheten. Ved å senke temperaturen til 8 grader i produksjonen og 2 grader i pakkeriet, får vi bedre holdbarhet, fortalte Klara Steinvik.

Nesten alle maskinene blir nye, og hastigheten på produksjons- og pakkelinjene dobles.

Lofotpils fortalte at navnet gir sterke føringer om å bruke miljøvennlig emballasje, og at det faktisk er betalingsvilje for å betale 5-10 prosent for dette.

– Vi har som mål å bli det mest miljøvennlige bryggeriet i Norge men gjennomføre det vi de små grepene, sa Andreas Thorvardarson.

Guro Solem i Hermenes slo fast at dagens bærekraftutfordringer endre folks atferd. – Men bærekraft er mer enn CO2 og klima. Også miljø, sosiale forhold og økonomi må være bærekraftig, sa hun.
Mikael Slettedal, Saira butt og Luca Petric presenterte et designprosjekt for Stjørdalsbryggeriet som hadde et noe frynsete omdømmet. Derfor ble både navnet og identiteten endret. Med navnet Stolt ble også flaskene ofret til fordel for bokser som er gunstigere å frakte.

Skipnes Etikett anbefaler kortreiste løsninger, både når det gjelder band og etiketter..
Skipnes Etikett investerer i sleeves-maskin

Etter å ha latt gjestene skinne valgte administrerende direktør Geir Hagen i Skipnes Etikett å spare sin nyhet til slutt

– Presentasjonen av varer endrer seg, og det blir mer sleeves. Derfor investerer vi 6 millioner kroner i en maskin som produsere sleeves, fortalte han.

Skipnes Etikett er størst på selvklebende etiketter i Norge, og Hagen mener at verdiskaping skaper god velferd. Men avstand til kundene er et poeng

– Forskning viser at frakt er det leddet som påvirker CO2-avtrykket mest. Jo mindre avstand til kundene, jo mindre CO2-avtrykk, fastslo han.

Sceneprogrammet ble avsluttet med en særdeles kortreist show med et band bestående av ansatte i Skipnes Etikett. Det forhindret ikke at spillegleden og kvalitet var fremragende. Vi antar at Motorhead-sjef Lemmy Kilminster ville ha nikket anerkjennende, dersom han hadde vært i live.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx