Rapport avdekker barrierer for bruk av resirkulert plast

PUBLISERT: 4 juni 2018
OPPDATERT: 26 januar


Plastavfall fra forbrukere er en verdifull ressurs som i dag ikke utnyttes fullt ut. Mesteparten kommer fra husholdninger, men mye av dette brennes i Norden.

Plastavfall kan stamme fra mange sektorer som landbruk, bryggebransjen og bilvrak. Men mesteparten samles inn via husholdningsavfallet. 

Barrierer bremser markedet 
I Norden blandes fortsatt mye av det utsorterte plastavfallet med restavfall, mens plast som samles inn separat ofte er vanskelig å bruke i produksjon av høykvalitets plast.

Dette viser en ny rapport fra Nordisk Råd kalt «Plastic Waste Markets – overcoming barriers to better resource utilation».

Det er en del barrierer som bremser utviklingen i markedet for resirkulert plast. Noen av disse er tekniske, noen er lovmessige og noen har med logistikk å gjøre. Politiske initiativ som styrker markedet for resirkulert plast kan brukes til å fjerne eller overkomme disse barriere.

Foreslår tiltak for økt bruk av resirkulert plast
Rapporten er ment å gi en oversikt over barrierene og å foreslå potensielle tiltak for å overkomme dem og styrke markedet. Prosjektet er en del av markedsutfordringene som de nordiske statsministerne har satt fokus på for å gjøre Norden til en ledende region for grønn vekst.

Alle funnene i prosjektet kan leses i prosjektrapporten som viser metodene som er brukt og hvilke barrierer som er funnet. Den gir også en analyse av potensiell effekt av de foreslåtte løsningene på disse barrierene.

Rapporten inneholder også inspirerende case studies og holdningene til forskjellige aktører i verdikjeden for plastavfall.

Rapporten kan lastes ned her.
 

 

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance