Rapport avdekker barrierer for bruk av resirkulert plast

PUBLISERT: 4 juni 2018
OPPDATERT: 26 januar


Plastavfall fra forbrukere er en verdifull ressurs som i dag ikke utnyttes fullt ut. Mesteparten kommer fra husholdninger, men mye av dette brennes i Norden.

Plastavfall kan stamme fra mange sektorer som landbruk, bryggebransjen og bilvrak. Men mesteparten samles inn via husholdningsavfallet. 

Barrierer bremser markedet 
I Norden blandes fortsatt mye av det utsorterte plastavfallet med restavfall, mens plast som samles inn separat ofte er vanskelig å bruke i produksjon av høykvalitets plast.

Dette viser en ny rapport fra Nordisk Råd kalt «Plastic Waste Markets – overcoming barriers to better resource utilation».

Det er en del barrierer som bremser utviklingen i markedet for resirkulert plast. Noen av disse er tekniske, noen er lovmessige og noen har med logistikk å gjøre. Politiske initiativ som styrker markedet for resirkulert plast kan brukes til å fjerne eller overkomme disse barriere.

Foreslår tiltak for økt bruk av resirkulert plast
Rapporten er ment å gi en oversikt over barrierene og å foreslå potensielle tiltak for å overkomme dem og styrke markedet. Prosjektet er en del av markedsutfordringene som de nordiske statsministerne har satt fokus på for å gjøre Norden til en ledende region for grønn vekst.

Alle funnene i prosjektet kan leses i prosjektrapporten som viser metodene som er brukt og hvilke barrierer som er funnet. Den gir også en analyse av potensiell effekt av de foreslåtte løsningene på disse barrierene.

Rapporten inneholder også inspirerende case studies og holdningene til forskjellige aktører i verdikjeden for plastavfall.

Rapporten kan lastes ned her.
 

 

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller