Schubert: Pandemien øker behovet for mobilt vedlikehold

PUBLISERT: 9 november 2020
OPPDATERT: 26 januar

Artikkelforfatteren Uwe Galm har arbeidet som Director Customer Services hos Gerhard Schubert GmbH siden April 2020.||Uwe Galm har arbeidet som Director Customer Services hos Gerhard Schubert GmbH siden April 2020.|With the new PARTBOX part streaming platform, Schubert will provide its customers with certified digital print jobs via the Internet in the future.|3D printing, which is mainly used for robot tools, is inseparably connected with digital services.

Emballasjesektoren har i mange år tilbudt mobilt vedlikehold til matindustrien. De siste månedene har koronapandemien ført til en stor omveltning.

Det som tidligere ble sett på som «kjekt å ha» er over natten blitt en absolutt nødvendighet, som en forretningsmodell for å overleve. Forandringen avslører samtidig muligheter man ikke har sett for seg før.

Tilpasser seg nye krav
Med strømmeplattformen PARTBOX vil Schubert gi kundene tilgang til digitaltrykk via Internettt i fremtiden.

Pakkemaskinprodusenten Schubert utvikler nå sine tjenester for å tilpasse seg de nye kravene. Selv om møter og konferanser enkelt kan gjøres via video og delte skjermer, er det mye mer utfordrende å sette opp, igangsette og vedlikeholde maskiner.

Strenge reiserestriksjoner har ført til at internasjonale pakkemaskinprodusenter som Schubert GmbH har satt i gang en massiv teknologiutvikling på dette området. Trolig vil denne trenden ikke reverseres, noe som innebærer at digitalisering av mobilt vedlikehold vil øke betydelig neste år.

Som en innovativ teknologileder kan Schubert dra fordeler av de endrede forholdene til å videreutvikle eksisterende digitale alternativer i sitt modulære maskinkonsept. Selskapet kan utnytte fordelene med dette, da filosofien med integrerte og grensesnittfrie maskiner har vært utviklet over mange tiår.

Selskapets ekspertise har vokst, også når det gjelder digital teknologi, og ligger til grunn når selskapet nå skaper nye, proaktive tjenester når det gjelder mobilt vedlikehold. Maskinenes tilgjengelighet er en topp prioritet i matindustrien, som produserer 24/7.

Stillstand i pakkeprosessen kan resultere i at maten ødelegges, og dette uakseptable svinnet på verdifulle ressurser må stoppes.

Det er viktig at de digitale tilbudene er i tråd med markedets behov og at kundene kan identifisere seg med dem. Bare på denne måten kan nye tjenester ha en reell sjanse for å bli akseptert og bli ettertraktet.

Virtuell igangkjøring
Schubert lar sine kunder se OEE-maskindata på GRIPS.world platform.

Under nedstengingen, for eksempel, kunne maskinprodusenten utføre virtuell igangkjøring og støtte kundene via Internett på en slik måte at de selv klarte å montere og starte opp pakkelinjen, uten en eneste Schubert-tekniker fysisk til stede.

GS Gate fra datterselskapet Schubert System Elektronik er en industriell inngangsport som er bygget inn i alle Schubert-maskiner før de forlater fabrikken. Serveren samler maskininformasjon som kan vise OEE-data på Grips.world-plattformen.

Den gir også et svært sikkert grensesnitt mot Internett. Kundene kan velge å gjøre sine data tilgjengelige for Schubert gjennom inngangsporten. Det åpner for å lage presise analyser av maskinens ytelse, forutse vedlikeholdsbehov og gi høyere tilgjengelighet over tid.

Dersom kunden ønsker å bruke sin egen plattform, kan display og tilkobling skje via en app.
3D-printing er uløselig knyttet til digitale tjenester. I dag forlater ingen maskiner produksjonslinjen uten at noen av delene, hovedsakelig robotverktøy, er laget i en 3D-printer. Med den nye plattformen for strømming av deler, PARTBOX, kan man lage et digitalt lager som skaffer maskindeler og et stort spekter av driftsdata med et tastetrykk.
Plattformen kan også utvides til å inkludere vanlige lagerfunksjoner som oversikt, gjenbestilling osv.

Digitaltvillingen Titan gir nye kundefordeler
3D printing, brukes hovedsakelig til å lage robotverktøy og er uløselig knyttet til digitale tjenester.

Schubert har utviklet den digitale tvillingen Titan, som tilbyr prosesser og tjenester på et nytt nivå. Den gjør det mulig å konfigurere systemer på kortest mulig tid og å simulere komplekse pakkeprosesser med bevegelige bilder.

Den endrede utviklingsmetoden gir kundene fordeler, da maskinkonfigurasjonen blir mye mer effektiv og tryggere. Leveringstiden forkortes betydelig og igangkjøring kan simuleres på forhånd, noe som gjør at den virtuelle fabrikkgodkjenningen blir enklere.

Når virkelige maskindata mates inn i den digitale tvillingen, kan fremtidige serviceintervaller varsles enda mer presist. Man kan også programmere alarmer ved avvikende verdier. Det er kun fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre.

Spesielt produksjonssektorer som næringsmiddelindustrien, er målet for de digitale tjenestene å inkludere presise maskinvarslingsmodeller, kombinert med intelligent logistikk for maskindeler og 24-timers tilgjengelighet på support.  På denne måten kan mystiske forandringer som unaturlig varmeutvikling eller stigende motorstrømmer i systemet oppdages og elimineres så tidlig at nedetiden reduseres til et minimum. Supporten hos Schubert er allerede endret for å reflektere dette.

Sentral kundetjeneste

Pakkemaskinprodusenten tilbyr nå en sentral kundetjeneste for alle bekymringer. Kundene trenger ikke lenger å skille på mekanikk eller elektronikk, noe som kan være vrient for kunden, da begge disse områdene er linket i systemet.

Et nyutviklet teknologisenter er også opprettet for support på nivå to.
Ifølge Schubert er det utenkelig å tilby service uten nettforbindelse. Derfor satser de på å videreutvikle alle digitale løsninger og plattformer på en meningsfull måte.

Les mer

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk

Siste nytt

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk