Orkla hadde sterk resultatvekst i første kvartal i 2021

PUBLISERT: 4 mai 2021
OPPDATERT: 26 januar

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch konsernsjef i Orkla.

Orklas driftsresultat økte med 13,5 prosent til 1.297 millioner kroner i 1. kvartal. Driftsresultatet for merkevarevirksomheten økte med 9,5 prosent.

Konsernets driftsinntekter endte på 11.503 mill. kroner, som var på nivå med første kvartal 2020. Organisk vekst for merkevarevirksomheten var på 0,5 prosent, sammenlignet med et meget godt 1. kvartal i fjor.

Merkevarevirksomheten har vært svært positiv
Jaan Ivar Semlitcsh, konsernsjef i Orkla.

– Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020 sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Koronapandemien preget også dette kvartalet. Det var god markedsvekst i dagligvare, men fortsatt lavere aktivitet i Out-of Home-sektoren. Fremtidsutsiktene i de fleste av våre hjemmemarkeder ser nå lysere ut. Når nå vaksineringen er i gang, ser vi frem til ytterligere lettelser i smittevernrestriksjoner i tiden fremover.

– Oppkjøp vil fortsette å være en viktig del av Orklas vekststrategi fremover og i 1. kvartal har vi gjennomført flere kjøp for å styrke Orklas posisjon i utvalgte kategorier, kanaler og geografier. Jeg er spesielt glad for at oppkjøpet av det indiske selskapet Eastern Condiments nå er gjennomført.
– I tillegg vil vi med oppkjøpet av NutraQ ta et nytt og viktig steg inn i et voksende marked for helse og velvære. Oppkjøpet vil tilføre oss en ny salgskanal og spennende vekstmuligheter, sier Semlitsch.

Resultatfremgang

I 1. kvartal var det en særlig god resultatfremgang for Orkla Consumer Investments, i hovedsak knyttet til sterk topplinjevekst i markedet for malerutstyr. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang grunnet primært høy markedsvekst i dagligvare.

Orkla Food Ingredients hadde også en positiv resultatutvikling, drevet av oppkjøpte selskaper og lavere faste kostnader. Det var tilnærmet flat resultatutvikling i Orkla Care. Orkla Foods opplevde resultatnedgang, hovedsakelig som følge av den betydelige hamstringen som fant sted i mars 2020.

Resultatet fra tilknyttede selskaper økte med 55 prosent til 331 millioner  kroner, noe som i det vesentligste skyldtes god salgsvekst og kostnadskontroll i Jotun. Det var økt salg i Decorative Paints, særlig i Midtøsten, Sørøst-Asia og Skandinavia. Salgsveksten i Powder Coatings og Protective Coatings var også oppløftende.

I Marine Coatings fortsatte derimot salget å falle som følge av lavere aktivitet i markedene for nybygg og vedlikehold av skip.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 86 mill. kroner i 1. kvartal mot 39 mill. kroner tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldtes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor, grunnet normalisering av utvekslingskapasitet og ressursforhold.

Oppkjøp i januar

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde minus 143 millioner kroner i 1. kvartal. Det har i perioden blitt kostnadsført 72 millioner kroner knyttet til det pågående ERP-prosjektet.

Orklas resultat før skatt økte med 24 prosent og endte på 1.434 millioner kroner. Resultat per aksje økte med 25 prosent til 1,15 kroner. Justert resultat per aksje økte med 21 prosent og endte på 1,27 kroner.

I januar gjennomførte Orkla Care, via sitt heleide svenske datterselskap Health and Sports Nutrition Group AB («HSNG»), kjøp av 100 prosent av aksjene i Proteinfabrikken AS. Ved siden av sine egne produkter selger og distribuerer Proteinfabrikken en rekke andre merker innenfor sportsernæring, matvarer og treningsutstyr, og det meste av salget går til Norge.

Orkla Health inngikk i februar en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i NutraQ 2 AS («NutraQ»), som er en ledende leverandør av abonnementsbaserte helse- og skjønnhetsprodukter i Norden. Kjøpesummen for NutraQ er på 3,1 milliard. kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Oppkjøpet gir Orkla muligheten til å forsterke sin posisjon i et voksende marked for helse og velvære og vil tilføre Orkla Health ny kompetanse, en ny salgskanal og et større internasjonalt mulighetsrom. Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Oppkjøp i mars

Orkla gjennomførte i mars kjøpet av 67,82 prosent av aksjene i det indiske selskapet Eastern Condiments Private Limited («Eastern»). Kjøpesummen verdsatte Eastern samlet sett til ca. 2,4 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis.
Eastern vil bli fusjonert inn i MTR Foods, og Orkla vil ha en eierandel på 90,01 prosent. Orkla er med dette kjøpet blitt en betydelig arbeidsgiver i India og har nå mer enn 4.000 ansatte i landet. Den nye enheten vil bestå av ni fabrikker i seks delstater.

Orkla annonserte også i mars oppkjøpet av 80 prosent av aksjene i det finske selskapet Seagood Oy Fort Deli («Fort Deli»). Fort Deli har en sterk posisjon i det finske HoReCa-markedet og er en etablert leverandør av frossenprodukter, sauser og tilbehør i Finland.

Med kjøpet styrker Orkla sin posisjon i et av sine hjemmemarkeder, samt øker eksponeringen mot storhusholdning og Out of Home-markedet. Samme måned kjøpte Orkla virksomheten i det polske salgs- og distribusjonsselskapet Ambasador92, som er ledende innen salg og distribusjon av baker- og konditorvarer.

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx