Orkla hadde sterk resultatvekst i første kvartal i 2021

PUBLISERT: 4 mai 2021
OPPDATERT: 26 januar

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch konsernsjef i Orkla.

Orklas driftsresultat økte med 13,5 prosent til 1.297 millioner kroner i 1. kvartal. Driftsresultatet for merkevarevirksomheten økte med 9,5 prosent.

Konsernets driftsinntekter endte på 11.503 mill. kroner, som var på nivå med første kvartal 2020. Organisk vekst for merkevarevirksomheten var på 0,5 prosent, sammenlignet med et meget godt 1. kvartal i fjor.

Merkevarevirksomheten har vært svært positiv
Jaan Ivar Semlitcsh, konsernsjef i Orkla.

– Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020 sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Koronapandemien preget også dette kvartalet. Det var god markedsvekst i dagligvare, men fortsatt lavere aktivitet i Out-of Home-sektoren. Fremtidsutsiktene i de fleste av våre hjemmemarkeder ser nå lysere ut. Når nå vaksineringen er i gang, ser vi frem til ytterligere lettelser i smittevernrestriksjoner i tiden fremover.

– Oppkjøp vil fortsette å være en viktig del av Orklas vekststrategi fremover og i 1. kvartal har vi gjennomført flere kjøp for å styrke Orklas posisjon i utvalgte kategorier, kanaler og geografier. Jeg er spesielt glad for at oppkjøpet av det indiske selskapet Eastern Condiments nå er gjennomført.
– I tillegg vil vi med oppkjøpet av NutraQ ta et nytt og viktig steg inn i et voksende marked for helse og velvære. Oppkjøpet vil tilføre oss en ny salgskanal og spennende vekstmuligheter, sier Semlitsch.

Resultatfremgang

I 1. kvartal var det en særlig god resultatfremgang for Orkla Consumer Investments, i hovedsak knyttet til sterk topplinjevekst i markedet for malerutstyr. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang grunnet primært høy markedsvekst i dagligvare.

Orkla Food Ingredients hadde også en positiv resultatutvikling, drevet av oppkjøpte selskaper og lavere faste kostnader. Det var tilnærmet flat resultatutvikling i Orkla Care. Orkla Foods opplevde resultatnedgang, hovedsakelig som følge av den betydelige hamstringen som fant sted i mars 2020.

Resultatet fra tilknyttede selskaper økte med 55 prosent til 331 millioner  kroner, noe som i det vesentligste skyldtes god salgsvekst og kostnadskontroll i Jotun. Det var økt salg i Decorative Paints, særlig i Midtøsten, Sørøst-Asia og Skandinavia. Salgsveksten i Powder Coatings og Protective Coatings var også oppløftende.

I Marine Coatings fortsatte derimot salget å falle som følge av lavere aktivitet i markedene for nybygg og vedlikehold av skip.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 86 mill. kroner i 1. kvartal mot 39 mill. kroner tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldtes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor, grunnet normalisering av utvekslingskapasitet og ressursforhold.

Oppkjøp i januar

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde minus 143 millioner kroner i 1. kvartal. Det har i perioden blitt kostnadsført 72 millioner kroner knyttet til det pågående ERP-prosjektet.

Orklas resultat før skatt økte med 24 prosent og endte på 1.434 millioner kroner. Resultat per aksje økte med 25 prosent til 1,15 kroner. Justert resultat per aksje økte med 21 prosent og endte på 1,27 kroner.

I januar gjennomførte Orkla Care, via sitt heleide svenske datterselskap Health and Sports Nutrition Group AB («HSNG»), kjøp av 100 prosent av aksjene i Proteinfabrikken AS. Ved siden av sine egne produkter selger og distribuerer Proteinfabrikken en rekke andre merker innenfor sportsernæring, matvarer og treningsutstyr, og det meste av salget går til Norge.

Orkla Health inngikk i februar en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i NutraQ 2 AS («NutraQ»), som er en ledende leverandør av abonnementsbaserte helse- og skjønnhetsprodukter i Norden. Kjøpesummen for NutraQ er på 3,1 milliard. kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Oppkjøpet gir Orkla muligheten til å forsterke sin posisjon i et voksende marked for helse og velvære og vil tilføre Orkla Health ny kompetanse, en ny salgskanal og et større internasjonalt mulighetsrom. Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Oppkjøp i mars

Orkla gjennomførte i mars kjøpet av 67,82 prosent av aksjene i det indiske selskapet Eastern Condiments Private Limited («Eastern»). Kjøpesummen verdsatte Eastern samlet sett til ca. 2,4 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis.
Eastern vil bli fusjonert inn i MTR Foods, og Orkla vil ha en eierandel på 90,01 prosent. Orkla er med dette kjøpet blitt en betydelig arbeidsgiver i India og har nå mer enn 4.000 ansatte i landet. Den nye enheten vil bestå av ni fabrikker i seks delstater.

Orkla annonserte også i mars oppkjøpet av 80 prosent av aksjene i det finske selskapet Seagood Oy Fort Deli («Fort Deli»). Fort Deli har en sterk posisjon i det finske HoReCa-markedet og er en etablert leverandør av frossenprodukter, sauser og tilbehør i Finland.

Med kjøpet styrker Orkla sin posisjon i et av sine hjemmemarkeder, samt øker eksponeringen mot storhusholdning og Out of Home-markedet. Samme måned kjøpte Orkla virksomheten i det polske salgs- og distribusjonsselskapet Ambasador92, som er ledende innen salg og distribusjon av baker- og konditorvarer.

 

Les mer

World Packaging Organization og AIPIA i smart samarbeid

WPO, World Packaging Organization, og AIPIA, Active and Intelligent Packaging Industry Association, har signert et Memorandum of Understanding (MOU), for å fremme deres samarbeid om å dele ideer om smart emballasje og vitenskapen bak denne.
WPO-AIPIAx

Fiberflaske som er klar for industriell produksjon

Flasker laget av fiber er et område som interesserer mange utviklere og nå og da kommer det informasjon om nye produkter. Du ser imidlertid ikke mye av dem på markedet. På den nylig avsluttede Pack Expo i Las Vegas ble et alternativ vist frem.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

Sveriges mest kjøpte bil fyller 70 år og har blitt ”grønn”

Godteriproduktet Ahlgrens biler kalles "Sveriges mest kjøpte bil" – i år fyller den 70 år og har samtidig fått nytt design og emballasje som i stor grad består av "grønn" bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
bilar-plantpack-utvald

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 2

Vi fortsetter presentasjonen av de nominerte til årets Packnorth Awards, denne gangen emballasje i kategoriene næringsmidler og netthandel.
A-gg-red

Siste nytt

World Packaging Organization og AIPIA i smart samarbeid

WPO, World Packaging Organization, og AIPIA, Active and Intelligent Packaging Industry Association, har signert et Memorandum of Understanding (MOU), for å fremme deres samarbeid om å dele ideer om smart emballasje og vitenskapen bak denne.
WPO-AIPIAx

Fiberflaske som er klar for industriell produksjon

Flasker laget av fiber er et område som interesserer mange utviklere og nå og da kommer det informasjon om nye produkter. Du ser imidlertid ikke mye av dem på markedet. På den nylig avsluttede Pack Expo i Las Vegas ble et alternativ vist frem.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

Sveriges mest kjøpte bil fyller 70 år og har blitt ”grønn”

Godteriproduktet Ahlgrens biler kalles "Sveriges mest kjøpte bil" – i år fyller den 70 år og har samtidig fått nytt design og emballasje som i stor grad består av "grønn" bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
bilar-plantpack-utvald

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 2

Vi fortsetter presentasjonen av de nominerte til årets Packnorth Awards, denne gangen emballasje i kategoriene næringsmidler og netthandel.
A-gg-red