Omsatte pakkemaskiner for over 6,6 milliarder euro

PUBLISERT: 27 juni 2017
OPPDATERT: 26 januar

Den italienske klyngen av pakkemaskiner strutter av medgang, og omsetningen vokste med 6,6 prosent fra 2015 til 6,6 milliarder euro i 2016.

Eksporten utgjør 80,1 prosent av salget (5,3 milliarder Euro), men også det hjemlige markedet volste med 10 prosent til 1,3 milliarder euro.

Vekst i alle sektorer
De viktigste bransjene er mat- og drikkevareindustrien, men alle sektorer viste sterk vekst mot slutten av 2016. Antall bedrifter i sektoren har også økt og omfatter nå 601, mot 588 i 2015. Nærmere 30.000 mennesker er sysselsatt i sektoren.

På verdensbasis er en av fem solgte pakkemaskiner produsert i Italia. EU er det viktigste markedet med 37,2 prosent, mens Asia er det nest største med 23,4 prosent av omsetningen.

Deretter følger Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa utenom EU, Afrika og Oceania. Hvis man ser på landene individuelt, topper USA, Frankrike og Tyskland, fulgt av Polen, Storbritannia, Spania, Kina, Tyrkia, Mexico og Russland.

To av tre pakker mat og drikke
Mat- og drikkevaresektoren utgjør 57,4 prosent av omsetningen. Deretter kommer andre segmenter som tobakk, fulgt av farmasøytisk, kosmetikk og kjemikalier.

Den italienske pakkemaskinindustrien reflekterer den generelle strukturen i italiensk industri, der 66,4 prosent av selskapene har inntekter under 6 millioner euro, mens de 51 største selskapene står for 68 prosent av omsetningen.

De fleste pakkemaskinprodusentene holder til i Emilia Romagnia-regionen, fulgt av Lombardia, Veneto og Piedmont.

Ser lyst ut også for 2017
– Vi er veldig sikre på at veksten vil fortsette i 2017, sier formannen i UCIMA, Enrico Aureli.- Tallene fra første kvartal viser 13 prosent i sektorens omsetning. Vi er glade for veksten i det hjemlige salget, som mye på grunn av Industri 4.0-initiativet har gitt 6,5 prosent vekst.

For perioden 2017-2019 er prognosen på 4,8 prosent årlig vekst i salget av pakkemaskiner.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada