Ny forskning på mer effektiv papirproduksjon

PUBLISERT: 27 oktober 2016
OPPDATERT: 26 januar


Et treårig prosjekt for utvikling og demonstrasjon av oppskalerbare avvanningsprosesser ved papirproduksjon skal koordineres av Innventia.

Statens energimyndighet i Sverige har bevilget 11 millioner kroner til det treårige prosjektet som starter opp i disse dager og skal koordineres av Innventia.

Energieffektivisering
Prosjektet skal utvikle og demonstrere nye og mer energieffektive prosessløsninger i pilotskala og som skal kunne implementeres industrielt i løpet av fem år. Ved fremstilling av tissues og papir utgjør energiforbruket til tørking en stor del av det totale energibehovet.

Det finnes dermed store muligheter for energieffektivisering med bedre avvanningsprosesser som våtpressing og tørking. Ved fortykning ligger fokus på å benytte sentrifugering.

Bedre avvanning og tørking forventes å oppnås med betydelig høyere avvanningstemperatur og en kombinasjon av IR-tørking, stålbånd og konvensjonell tørking.

Laboratoriestudier og pilotforsøk
I arbeidet inngår grunnleggende laboratoriestudier og pilotforsøk. Industrielle case-studier brukes deretter for å kvantifisere energibesparelsen som også kan brukes til beslutningsunderlag for industriell implementering.

– Innventia har utviklet flere nye fiberbaserte styrketilsetninger som har vist stort potensial for å effektivisere produksjonen av papir, kartong og emballasje, sier Eva Ålander som leder prosjektet.

Den industrielle implementeringen av disse gir en del utfordringer, først og fremst på grunn av mangelen på effektive avvanningsprosesser som er tilpasset de nye tilsetningene. Disse tilsetningene har ofte et høyt vanninnhold og kan være ekstremt vanskelige å avvanne.

– Derfor trengs det nye prosessløsninger for dette, sier Eva Ålander.

I prosjektet deltar fem industribedrifter:

* Valmet
* Sandvik
* Ircon Drying Systems
* Albany International
* Alfa Laval

Prosjektets innhold skal baseres på Innventias verdensledende arbeid når det gjelder “stock design”, nanocellulose, tissue og papirproduksjon. En stor del av arbeidet skal gjennomføres på pilotpapirmaskinen FEX hos Innventia.
 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx