Ny forskning på mer effektiv papirproduksjon

PUBLISERT: 27 oktober 2016
OPPDATERT: 26 januar


Et treårig prosjekt for utvikling og demonstrasjon av oppskalerbare avvanningsprosesser ved papirproduksjon skal koordineres av Innventia.

Statens energimyndighet i Sverige har bevilget 11 millioner kroner til det treårige prosjektet som starter opp i disse dager og skal koordineres av Innventia.

Energieffektivisering
Prosjektet skal utvikle og demonstrere nye og mer energieffektive prosessløsninger i pilotskala og som skal kunne implementeres industrielt i løpet av fem år. Ved fremstilling av tissues og papir utgjør energiforbruket til tørking en stor del av det totale energibehovet.

Det finnes dermed store muligheter for energieffektivisering med bedre avvanningsprosesser som våtpressing og tørking. Ved fortykning ligger fokus på å benytte sentrifugering.

Bedre avvanning og tørking forventes å oppnås med betydelig høyere avvanningstemperatur og en kombinasjon av IR-tørking, stålbånd og konvensjonell tørking.

Laboratoriestudier og pilotforsøk
I arbeidet inngår grunnleggende laboratoriestudier og pilotforsøk. Industrielle case-studier brukes deretter for å kvantifisere energibesparelsen som også kan brukes til beslutningsunderlag for industriell implementering.

– Innventia har utviklet flere nye fiberbaserte styrketilsetninger som har vist stort potensial for å effektivisere produksjonen av papir, kartong og emballasje, sier Eva Ålander som leder prosjektet.

Den industrielle implementeringen av disse gir en del utfordringer, først og fremst på grunn av mangelen på effektive avvanningsprosesser som er tilpasset de nye tilsetningene. Disse tilsetningene har ofte et høyt vanninnhold og kan være ekstremt vanskelige å avvanne.

– Derfor trengs det nye prosessløsninger for dette, sier Eva Ålander.

I prosjektet deltar fem industribedrifter:

* Valmet
* Sandvik
* Ircon Drying Systems
* Albany International
* Alfa Laval

Prosjektets innhold skal baseres på Innventias verdensledende arbeid når det gjelder “stock design”, nanocellulose, tissue og papirproduksjon. En stor del av arbeidet skal gjennomføres på pilotpapirmaskinen FEX hos Innventia.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada