Nortura oppgraderer til nytt styringssystem mot 2020

PUBLISERT: 30 oktober 2016
OPPDATERT: 26 januar


Som et ledd i gjennomføringen av konsernstrategien «Ett Nortura, sterkt og lønnsomt», moderniserer selskapet hele virksomhetsstyringssystemet.

Moderniseringen vil i sin helhet være innført og få full effekt fra 2020. Norturas eksisterende virksomhetsstyringssystem er egenutviklet, bygger på utdatert teknologi og må skiftes ut.

I ferd med å innføre SAP
– Vårt eksisterende system har fungert meget godt i mange år, men har overlevd seg selv og lever på lånt tid, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Vi er i ferd med å innføre det moderne styringssystemet SAP. Dette er helt nødvendig for å utvikle selskapet videre. Bruk av rett teknologi og tilgang til kompetanse vil være viktig for vår konkurransekraft videre.

For Nortura, som sannsynligvis har en av Norges mest komplekse varestrømmer, ligger det store vekstmuligheter i å tilrettelegge for en bedre koordinering og samhandling. Blant annet vil samhandlingen mellom produksjon og salg bli effektivisert.

Det nye systemet vil være bærebjelken når Nortura skal utnytte vekstmuligheter som springer ut av den nye digitale økonomien.

Arbeidsplasser i Trondheim
Det er helt avgjørende at det nye SAP-systemet blir drevet på en stabil og sikker måte. Nortura har derfor besluttet å sette ut driften av SAP-løsningen, infrastruktur og støttetjenester til det indiske selskapet Tech Mahindra.

Valget ble gjort etter en omfattende prosess, og Tech Mahindra var det selskapet som best kunne levere i henhold til de kravene vi stilte.

Avtalen berører 20 av i alt 108 ansatte som vil bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil få sine arbeidsplasser i Trondheim, hvor de arbeider i dag.

Nordisk innovasjonssenter
Tech Mahindra ønsker å bygge et nordisk innovasjonssenter med base i Trondheim og leverandøren har langsiktige planer om å skape en sterk IT-aktør i Norge. Selskapet skal betjene Nortura og andre nordiske bedrifter som har behov for skytjenester.

Tech Mahindra har i dag om lag 200 ansatte i Norge, men vil med utgangspunkt i de 20 berørte ansatte bygge opp en satsing i teknologibyen Trondheim.

Norturas datasenter inkludert servere, lagring og nettverk vil sammen med «Helpdesk» bli overført til Tech Mahindra, men bli værende i Trondheim og tjenestene vil bli utført av tidligere Matiq-ansatte. Matiq er Norturas datterselskap som leverer IT-tjenester til Nortura.

En forutsetning at leverandøren vil vokse i Norge
– Det har vært en viktig forutsetning i forhandlingene at leverandøren som får kontrakten, har vekstambisjoner i Norge og et langsiktig behov for våre ansatte, sier Kolberg.

De ansatte som er berørt vil beholde alle sine opparbeidede rettigheter, inkludert ansiennitet, forsikringer, pensjon og lønn.

For å sikre at flest mulig av de ansatte blir med over i det nye selskapet, vil det bli gitt 12 måneders jobbgaranti, og en bonus fra Tech Mahindra dersom de jobber i minimum 12 måneder i selskapet. For å sikre en god overgang vil Tech Mahindra gi de ansatte individuelle karriereplaner og eventuell tilleggsopplæring.

– Vi har funnet en god løsning som gjør det mulig for Nortura å fokusere på sin kjernevirksomhet, samtidig som vi får tilgang til god kompetanse, sikker drift og et godt tjenestetilbud», sier Kolberg.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada