Norske forbrukere savner bedre informasjon om bærekraft

PUBLISERT: 3 desember 2021
OPPDATERT: 26 januar

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch konsernsjef i Orkla.||

Syv av ti norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke. Det kommer frem i Orklas Bærekraftsbarometer 2021.
Ipsos har gjennomført en kvantitativ barometerundersøkelse på vegne av Orkla blant et representativt utvalg forbrukere i Norden og Baltikum. Tusen forbrukere i hvert land er spurt om deres holdninger til ulike bærekrafttemaer. I dag blir funnene presentert i Orklas Bærekraftsbarometer 2021.

– Det er tredje året på rad Ipsos gjennomfører denne barometerundersøkelsen på vegne av oss. Den gir viktige pekepinner på hva forbrukerne er opptatte av, hva de er fornøyde med og hvor de forventer mer fra oss og bransjen, sier konsernsjef i Orkla, Jaan Ivar Semlitsch.

I Norge viser funnene at over halvparten av forbrukerne, nærmere bestemt 54 %, ønsker å velge merkevarer og produkter de opplever å være bærekraftige. I tillegg sier nesten en av tre at de er villige til å slutte å kjøpe produkter fra merkevarer som ikke er miljøvennlige.

Vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig
Syv av ti norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke.

Selv om ønsket er stort, er det å få det til ikke like enkelt. Syv av ti norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke.
– Andelen som sier de synes det er vanskelig, er større enn andelen som sier de ønsker å velge bærekraftig. Det kan tyde på at noen forbrukere gir opp å velge bærekraftig rett og slett fordi de synes det er for vanskelig, forklarer konsulent i Ipsos, Erik Horgmo, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Flertallet åpne for mer plantebasert mat

Mens vi så en dobling av andelen veganere og vegetarianere fra 2019 til 2020, ser vi ikke det samme hoppet fra i fjor til i år. 8Åtte av ti norske forbrukere kategoriserer seg som altetende, mens to av ti legger ulike typer begrensinger på hva de spiser. Størst i sistnevnte gruppe er flexitarianere (de som reduserer mengden kjøtt i kostholdet) som utgjør 13 prosent.

Til tross for at det store flertallet av norske forbrukere i dag ikke legger begrensninger på kostholdet sitt, viser undersøkelsen at mange er åpne for å redusere kjøttkonsumet sitt. 57 prosent av de spurte sier ikke at de utelukker å spise mer plantebasert.

Men da må kanskje utvalget styrkes. Sammenlignet med våre nordiske naboland, har Norge den laveste andelen som mener det er tilstrekkelig utvalg av plantebaserte alternativer. Kun tre av ti norske forbrukere er fornøyde med utvalget. Til sammenligning svarer over halvparten av forbrukere i Finland at utvalget er tilstrekkelig.

– Både det at flertallet av norske forbrukere ikke utelukker å spise mer plantebasert og at under en tredjedel mener utvalget er bra nok, tyder på at det ligger et uforløst potensial her. Også verdt å merke seg er at 74 prosent sier at smak er viktig når de skal kjøpe plantebasert mat, sier Horgmo.

Emballasjebevisste
Mange er usikre på om emballasjen er resirkulerbar eller om den hører til i restavfallet.

Syv av ti norske forbrukere mener det er viktig at produktene de kjøper har emballasje som kan resirkuleres. Men det er ikke like viktig at emballasjen er resirkulert. 45 prosent sier at de heller kjøper produkter som er pakket i emballasje av resirkulert plast enn i vanlig plast.

I likhet med hvor vidt produkter er bærekraftige eller ikke, virker det også å herske en del forvirring hos forbrukerne når det gjelder resirkulering. 64 prosent av norske forbrukere sier de synes det ofte er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke. Det er til sammenligning færre enn i Danmark (72 prosent), men langt flere enn i Sverige (43 prosent).

– Forbrukerne er klare på at de ønsker bedre og mer tydelig informasjon, både om produkter er bærekraftige og om emballasjen kan resirkuleres. Her har vi og resten av bransjen en jobb å gjøre, sier Semlitsch.

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg