NorgesGruppen ber den norske matbransjen om bærekraftsideer

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 5 oktober 2023
OPPDATERT: 5 oktober
Foto: Gry Traaen

NorgesGruppen ber matbransjen – blant annet produsenter, leverandører, organisasjoner, gründere og kunnskapsinstitusjoner – om deres beste ideer for å gjøre den norske verdikjeden for mat enda mer bærekraftig. Bærekraftsfondet HANDLE vil støtte prosjektene med størst potensial for konkrete resultater.

NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE åpner igjen opp for at alle i den norske verdikjeden for mat og drikke kan søke om støtte til sine bærekraftsprosjekter. Fondet ser etter prosjekter som kan skape resultater, og øke samarbeidet gjennom flere ledd, i verdikjeden.

– Vi skal bruke 100 millioner til å støtte gode ideer, og har til nå støttet 19 prosjekter. Mange av disse leverer allerede gode, konkrete resultater. Nå vil vi finne nye prosjekter som kan bidra til raskere bærekraftig utvikling av bransjen vår. Vi vurderer potensialet for konkrete resultater, og økt bærekraft-samarbeid i flere ledd av verdikjeden, også denne gangen, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.

Støtte fra HANDLE gir resultater

Folk kan allerede finne produkter i butikkhyllene som er realisert ved hjelp av støtte fra HANDLE. Bærekraftsfondet har tidligere støttet prosjekter som har redusert matsvinn, økt dyrevelferd, gitt lavere klimagassutslipp og bedret utnyttelse av ressursene.

– HANDLE har blant annet støttet prosjekter som redder store mengder grønnsaker og frukt fra å bli kastet, og heller lager velsmakende produkter av dem. Prosjekter som dette går rett inn i hjertet på samfunnsproblemet med matsvinn. Denne gangen håper vi spesielt på spennende ideer som kan bidra i arbeidet med å redusere den store mengden mat som kastes hvert år – enten ideen eller prosjektet handler om teknologi, råvarer, produksjon, eller annet, fortsetter Bunkholt Sæter.

Miljø, Helse & Mennesker

NorgesGruppens viktigste bærekraftsområder er miljø, helse og mennesker, HANDLE ser derfor etter prosjekter innen disse områdene. Eksempler kan være prosjekter på matsvinn, emballasje, sunnere eller grønnere produktutvikling, sosiale forhold, helseprosjekter og klimatiltak. Alle aktører som har et relevant prosjekt eller en idé, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, oppfordres derfor til å søke.

Om HANDLE – NorgesGruppens bærekraftsfond
NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE er det første av sin art i det norske matmarkedet. Frem mot 2025 gir HANDLE 100 millioner til prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat her i landet.
Alle aktører med relevante prosjekter, som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan nå søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker.
Søknadsfrist er 1. november, 2023. Etter en utvelgelsesprosess vil tildeling skje i desember.
Bærekraftsfondet har et tildelingsutvalg som har det overordnede ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.

Lenke: Søknadsskjema

Les mer

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Lush satser på POP

Nylig fortalte vi deg om Treforms vellykkede tester med Prevented Ocean Plastic, nå går det britiske kosmetikkselskapet Lush ett skritt videre og starter kommersiell bruk av materialet.
lush

Internasjonal bransjepresseundersøkelse om kunnskapene rundt PPWR

Det nederlandske bladet VerpakkingsManagement ønsker å identifisere behovet for informasjon angående Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). For å finne ut mer er det laget en undersøkelse med 16 spørsmål som har flere svaralternativer.
Kort

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx