Norges smarteste bedrift følger en digital rød tråd

PUBLISERT: 11 mars 2018
OPPDATERT: 26 januar


Industriselskapet Brunvoll AS ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2017. Ifølge direktøren tenker selskapet digitalisering i hele produksjonen.

– Hos oss har digitalisering vært en del av et langsiktig arbeid som vi har drevet med gjennom mange år, sier Odd Tore Finnøy, administrerende direktør hos Brunvoll AS. 

Digitalisering i hele produksjonen
Han forteller at det begynte med automatisering og fortsatte videre med digitalisering og robotisering i produksjonen, så fulgte digitalisering av administrative prosesser.

– Vi tenker digitalisering i hele produksjonen, fra fødselen av en idé, til oppfølging av produktet gjennom hele levetiden og til gjenbruk av data i videre utvikling. Vi har en digital rød tråd gjennom hele verdikjeden, sier Finnøy.

Industriselskapet Brunvoll AS er leverandør til den maritime bransjen. Selskapets kjerneprodukter er thrustere og fremdriftssystemer.

Er med i industriklyngen iKuben
Brunvoll er én av cirka 50 bedrifter i NSE-klyngen iKuben. Klyngen har for tiden et prosjekt med hovedtema «rask omstilling til digital verdiskapning».

 Felles for industri- og teknologibedriftene i iKuben er at de har utfordringene og mulighetene som ligger i digital verdiskapning som fokusområde. 

Utfordringen er nemlig å anvende den digitale innsikten nye teknologier muliggjør til å skape verdier, som igjen skal føre til nye bærekraftige forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Nordisk samarbeid om Industri 4.0
Finnøy forteller at de er invitert inn i et nordisk samarbeidsprosjekt for å møte tyskernes Industri 4.0.

Gjennom dette prosjektet er Finnøy blitt forundret over hvor mye lengre vi har kommet i digitaliseringsprosessen i Norge enn i de andre nordiske landene.

– Når de andre landene snakker om digitalisering, så dreier det seg i hovedsak om automatisering og robotisering, mens i Norge tenker vi mye bredere, sier Finnøy.

Støtter messen SMART Industri
På spørsmål om det å arrangere SMART industri som en møteplass for industrien, svarer Odd Tore Finnøy at han er positiv til dette. Men han mener det er viktig at «alle» er med.

Med «alle» mener han de store bransjeforeningene, slik at det blir ett stort arrangement og ikke flere små messer og bransjetreff som blir veldig like.

Emballasjeforeningen er en av bransjeforeningene som støtter opp om SMART Industri som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 17.-19. april 2018.

http://smart-industri.no/

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg