Nordisk næringsliv støtter EUs klimavisjon for 2050

PUBLISERT: 29 november 2018
OPPDATERT: 26 januar


Sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner støtter NHO EUs ambisjon om klimanøytralitet i 2050. De ser også muligheter i det grønne skiftet.

28. november la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. Dette gjorde de i forkant av Klimatoppmøtet i Katowice for å vise at EU leder an i å møte klimautfordringen og implementerer Paris-avtalen for å legge press på verdens land i forkant av forhandlingene.
 
Norden er samlet
I en felles uttalelse fra de nordiske organisasjonene, heter det at nordisk næringsliv legger FNs klimapanels 1,5 gradsrapport til grunn når det gjelder karbonnøytralitet, balanse mellom utslipp og opptak, som felles europeisk ambisjon for 2050. 

– NHO ser, sammen med dansk, finsk, islandsk og svensk næringsliv, at konkurransekraft og klimaambisjon går hånd i hånd, skriver NHO i et nyhetsbrev.

– Vi mener at en markedsbasert klimapolitikk vil kunne innfri ambisjonene, begrense kostnadene og stimulere europeiske bedrifter til å levere globale klimaløsninger om rammebetingelsene er riktige.

Ser muligheter i det grønne skiftet
NHO ser både utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. 

– Vi er med i den Europeiske klimadugnaden og særlig opptatt av å få demonstrert en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring i tråd med de langsiktige klimamålene. Det haster med å komme i gang om vi vil følge rådene fra klimapanelet.

På kortere sikt er NHO opptatt av å dra i gang den sirkulære bioøkonomien og få etablert et CO2-fond for næringslivets transporter, for raskere å få ned utslippene fra transport innen 2030. 
– Offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å finne løsninger på klimautfordringen, fastslår NHO.

Les EUs pressemelding om klimanøytralitet.

 

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller